Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatvédelem gyors áttekintése

Általános tudnivalók

Az alábbi részben egyszerű áttekintést nyújtunk arról, hogy mi történik személyes adataival, ha ellátogat weboldalunkra. Személyes adatok mindazon adatok, melyekkel személy szerint azonosítani lehet Önt. Az adatvédelemre vonatkozó részletes tájékoztatást lásd a jelen szöveg alatt lévő adatvédelmi nyilatkozatban.

Adatrögzítés weboldalunkon

Ki felelős a weboldalon rögzített adatokért?

A weboldalon történő adatfeldolgozás a weboldal üzemeltetője által történik.
Az elérhetősége a weboldal impresszum részében található.

Hogyan rögzítjük az adatait?

Egyrészt úgy jutunk az adataihoz, hogy Ön közli őket velünk. Pl. olyan adatokról van szó, melyeket a kapcsolatfelvételi űrlapon adott meg.

A többi adatot automatikusan IT rendszerünk rögzíti, ha Ön a weboldalra látogat el. Ezek főként műszaki adatok (pl. internetes böngésző, operációs rendszer vagy az oldal lekérdezésének pontos ideje). Ezen adatok rögzítése automatikusan történik, amint belép az oldalra.

Milyen célokra használjuk fel az adatait?

Az adatok egy részét azért rögzítjük, hogy szavatoljuk, hogy a weboldal hibátlanul rendelkezésre áll. A többi adatot felhasználó magatartásának elemzésére használjuk.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Bármikor díjmentesen joga van felvilágosítást kérni lementett személyes adatainak származásáról, címzettjéről és céljáról. Ezenkívül joga ezen adatok javítását, zárolását vagy törlését kérni. Ezzel és más adatvédelmi kérdéssel kapcsolatban bármikor felkereshet minket az impresszumban megadott címen. Ezenkívül az illetékes felügyelő hatóságnál is jogosult panaszt benyújtani.

Mindemellett joga van bizonyos körülmények között személyes adatainak feldolgozására korlátozást kérni. Az erre vonatkozó részleteket „A feldolgozás korlátozására vonatkozó jog“ részben találja.

Elemző eszközök és külső szolgáltatók eszközei

Weboldalunkra ellátogatva statisztikailag ki tudjuk értékelni netezési szokásait. Ezt főként sütikkel (cookies) és úgynevezett elemző programokkal érjük el. Netezési szokásainak elemzése általában névtelenül történik, a netezési szokásokat nem lehet Önre visszavezetni. Ellentmondhat ennek az elemzésnek vagy bizonyos eszközeink használatának nélkülözésével megakadályozhatja. Erre vonatkozó részletes információkat az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban talál.

snek. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk az ellentmondás lehetőségéről.

2. Általános tájékoztatás és kötelező információk

Adatvédelem:

Ezen oldalak üzemeltetője komolyan veszi személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a törvényes adatvédelmi törvény előírásainak, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Ha használni szeretné ezt a weboldalt, különböző személyes adatokat mentünk le. Személyes adatok mindazon adatok, melyekkel személy szerint azonosítani lehet Önt. A jelen adatvédelmi nyilatkozat részletezi, hogy milyen adatokat mentünk le és mire használjunk fel őket. Arra is kitér, hogy hogyan és milyen célra történik a felhasználás.

Utalunk arra, hogy az adatoknak az interneten keresztül történő továbbítása (pl. e-mailes kommunikáció esetén) biztonsági hiányosságok fordulhatnak elő. Az adatokat illetéktelen külső személyek ellen nem lehet hiánytalanul védeni.

A felelős szervre vonatkozó tájékoztatás

A weboldalon rögzített adatokért felelős:

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
D-55120 Mainz
Németország

Telefon: 0049/6131 964-01
E-mail: info@werner-mertz.com

Felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek, stb.) feldolgozásának céljairól és eszközeiről dönt.

Az adatok feldolgozásába való beleegyezés megszüntetése

Sok adatfeldolgozási folyamat csak a nyomatékos beleegyezésével lehetséges. Bármikor visszavonhatja az adatfelhasználáshoz adott korábbi beleegyezését. Ehhez elég, ha egy kötetlen e-mailt küld. A visszavonásig megtörtént adatfeldolgozás jogszerűségét ez a visszalépés nem érinti.

Az adatrögzítés és különleges esetekben a közvetlen reklám visszalépésa (német DSGVO adatvédelmi rendelet 21. cikke)

Ha az adatfeldolgozás a német DSGVO adatvédelmi rendelet 6. cikkelyének 1.) bek. e) vagy f) pontja alapján történik, bármikor jogában áll, az Ön rendkívüli helyzetéből adódó okokból ellenvetéssel élni személyes adatok feldolgozása ellen; ez az ezen rendelkezésekre alapozott profilalkotásra is érvényes. A feldolgozás adott jogalapját az adatvédelmi nyilatkozatban találhatja. Ha vissza szeretné vonni belegyezését, az érintett személyes adatokat nem dolgozzuk fel tovább, feltéve, ha kötelező védelemre jogosult okok állnak fenn a feldolgozásra, melyek az Ön érdekeit, jogait és szabadságát felülírják vagy ha a feldolgozás a jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálná (DSGVO 21. cikkelye 1.) bek. szerinti visszalépés).

Ha közvetlen reklám célokra történne személyes adatai felhasználása, akkor Önnek jogában áll az érintett személyes adatok közvetlen reklámcélokra történő feldolgozásához adott beleegyezését visszavonni; ugyanez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámmal áll kapcsolatban. Ha visszamondja beleegyezését, ezután személyes adatait nem használjuk fel többet közvetlen reklámcélokra (DSGVO 21. cikkelye 2.) bek. szerinti visszalépés).

Az illetékes felügyelőbizottsághoz benyújtható panaszjog

A német DSGVO adatvédelmi rendelet megsértése esetén az érintettnek joga van panaszt tenni a felügyelő hatóságnál, elsősorban az állandó lakhelye, munkahelye vagy a jogsértés szerinti tagországban. A panaszjog nem érinti a másfajta adminisztratív vagy bírósági jogsegélyeket.

Az adatok továbbítására vonatkozó jog

Ön jogosult azon adatait, melyeket beleegyezése vagy szerződés kitöltése alapján automatikusan dolgozunk fel, saját magának vagy másoknak elterjedt, gépileg olvasható formátumban kikérni. Amennyiben azt szeretné, hogy adatait közvetlenül másik illetékesnek továbbítsuk, ez csak akkor kivitelezhető, ha ez műszakilag megoldható.

SSL- ill. TLS-kódolás

Ez a weboldal biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, mint például a nekünk, mint az oldal üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy levelek védelme érdekében SSL-, ill. TLS-kódolást használ. A kódolt kapcsolat onnan ismerhető fel, hogy a böngésző címsora “http://”-ről “https://”-re vált át és a böngésző menülécében lévő lakat jelről ismerhető fel.

Ha be van kapcsolva az SSL-, ill. TLS-kódolás, akkor külső személyek nem olvashatják a nekünk küldött adatokat.

Felvilágosítás, zárolás, törlés és helyesbítés

Ön az érvényes jogi rendelkezések keretében bármikor jogosult lementett személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, az adatfeldolgozás céljáról tájékoztatást kapni, adatainak helyesbítését, zárolását vagy törlését kérni. Ezzel és más személyes adattal kapcsolatban bármikor felkereshet minket az impresszumban megadott címen.

A feldolgozás korlátozásának joga

Ön jogosult személyes adatainak feldolgozására korlátozást kérni. Ezzel kapcsolatban bármikor felkereshet minket az impresszumban megadott címen. A feldolgozás korlátozásának joga az alábbi esetekben áll fenn:

  • Ha megkérdőjelezi az általunk lementett személyes adatainak a helyességét, általában időre van szükségünk ennek az ellenőrzésére. Az ellenőrzés idejére Ön jogosult személyes adatainak feldolgozására korlátozást kérni.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, akkor törlés helyett az adatfeldolgozás korlátozását is kérheti.
  • Ha személyes adataira már nincsen szükségünk, azonban Önnek jogi igényeinek gyakorlására, megvédésére vagy érvényesítése céljából szüksége lenne rájuk, a törlés helyett személyes adatainak feldolgozására korlátozást kérhet.
  • Ha a német DSGVO adatvédelmi rendelet 21. cikkelyének 1.) bek. szerint visszavonja beleegyezését, el kell döntenünk, hogy az Ön vagy a mi érdekeink fontosabbak-e. Amíg nem világos, hogy kinek az érdekei fontosabbak, addig Ön jogosult személyes adatainak feldolgozására korlátozást kérni.

Ha személyes adatainak feldolgozását korlátozta, ezeket az adatokat – a mentéstől eltekintve – csak az Ön beleegyezésével vagy jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme , illetve más természetes vagy jogi személy védelme érdekében, vagy az Európai Unió, ill. tagállam közérdekének érdekében fel szabad dolgozni.

Reklám e-mailek elutasítása

Elutasítjuk azt a kéretlen reklámot és tájékoztató anyagokat, melyeket az impresszum megadásának kötelezettsége keretében közzétett elérhetőségünk felhasználásával küldenek meg nekünk. Az oldalak üzemeltetője nyomatékosan jogi lépéseket tesz azok ellen, akik kéretlen reklámanyagot, mint pl. spam e-maileket küldözgetnek.

3. Adatrögzítés weboldalunkon

Cookies (sütik)

Az internetoldalak általában ún. sütiket (cookies) használnak. A sütik nem tesznek kárt az Ön számítógépében és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik azt a célt szolgálják, hogy ajánlatunk felhasználóbarátabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. A sütik kis szöveges fájlok, melyek a számítógépre kerülnek és az Ön böngészője menti le őket.

Az általunk leggyakrabban használt sütik az ún. "session sütik". Miután elhagyja a weboldalunkat, maguktól törlődnek. Másfajta sütik addig a készüléken maradnak, míg Ön le nem törli őket. Ezek a sütik segítenek nekünk abban, hogy felismerjük böngészőjét, ha legközelebb ellátogat oldalunkra.

Böngészőjét úgy állíthatja be, hogy tájékoztatást kapjon arról, ha süti került a gépére és a sütiket csak egyedi esetekben engedélyezze, csak bizonyos esetekben fogadja el a sütiket vagy általában kizárja őket, valamint a böngésző bezárásakor automatikusan törölje őket. Ha deaktiválja a sütiket, előfordulhat, hogy ezzel korlátozza a weboldal működését.

Ez elektronikus kommunikáció lebonyolítására vagy bizonyos, Ön által kért funkciók használatához szükséges sütiket (pl. kosár funkció) a német DSGVO adatvédelmi rendelet 6. cikkelyének 1.) bek. f) pontja alapján lementjük. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdekében áll a sütik mentése, hogy szolgáltatásait műszaki hibák nélkül és optiálisan tudja rendelkezésre bocsájtani. Ha más sütiket (pl. az Ön internethasználati szokásainek elemzésére szolgáló sütiket) mentünk le, ezekre az adatvédelmi nyilatkozatban külön kitérünk.

Szerver belépési adatok

Az oldalak üzemeltetője a szerver belépési adatokban automatikusan gyűjti és menti azokat az információkat, melyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít hozzánk. Ezek:

  • a böngésző típusa és változata
  • a felhasznált operációs rendszer
  • referer URL
  • a hozzáférést kérő számítógép host neve
  • a szerver lekérdezésének ideje
  • IP cím

Ezeket az adatokat nem rendeljük hozzá más adatforrásokhoz.

Az adatok gyűjtése a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdekében áll, hogy weboldala műszakilag hibátlan ábrázolásban és optimalizálva jelenjen meg – ebből a célból rögzíteni kell a szerver bejelentkezési adatokat.

Kapcsolattartó formanyomtatvány

Ha az űrlapon lép velünk kapcsolatba, akkor a kérelmező űrlapon szereplő adatait az ott megadott elérhetőségekkel együtt lementjük, hogy feldolgozhassuk megkeresését és jövőbeni kérdéseit megválaszolhassuk. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem továbbítjuk.

A kapcsolatfelvételi űrlapon beadott adatok feldolgozása így kizárólag a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. a) pontja alapján történik. Bármikor visszavonhatja ezt a beleegyezését. Ehhez elég, ha egy kötetlen e-mailt küld. A visszavonásig megtörtént adatfeldolgozás jogszerűségét ez a visszalépés nem érinti.

Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok nálunk maradnak, míg Ön fel nem szólít minket arra, hogy töröljük őket, vissza nem vonja beleegyezését a lementésükbe vagy az adattárolási cél meg nem szűnik (pl. megkeresése lezárt feldolgozása után). Ez nem érinti a munkavállaló törvényes vagy szerződésből adódó kötelezettségeit, főként nem a kötelező megőrzési határidőket.

E-mailes, telefonos vagy faxos megkeresés

Ha e-mailben, telefonon, vagy faxon veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor megkeresését az ehhez tartozó személyes adataival (név, megkeresés) együtt megkeresésének tárgyának feldolgozása céljából lementjünk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem továbbítjuk.

Ezen adatok feldolgozása a német DSGVO adatvédelmi rendelet 6. cikkelyének 1.) bek. b) pontja alapján történik, ha megkeresése a szerződésteljesítéssel vagy az előszerződéses intézkedéssel áll kapcsolatban. Az összes többi esetben a feldolgozás az Ön beleegyezésén alapszik (német DSGVO adatvédelmi rendelet 6. cikkelyének 1.) bek. a) pontja és/vagy jogos érdekeinken (német DSGVO adatvédelmi rendelet 6. cikkelyének 1.) bek. f) pontja) nyugszik, mivel jogos érdekünkben áll a nekünk küldött megkeresés hatékony feldolgozása.

Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok nálunk maradnak, míg Ön fel nem szólít minket arra, hogy töröljük őket, vissza nem vonja beleegyezését a lementésükbe vagy az adattárolási cél meg nem szűnik (pl. megkeresése lezárt feldolgozása után). A kötelező jogi rendelkezéseket – főként a jogi megőrzési határidőket – ez nem érinti.

Weboldalunkon történő regisztrálás

Beregisztrálhat weboldalunkra, ha az oldal kiegészítő funkcióit szeretné használni. Az ehhez beadott adatokat csak annak az adott kínálat vagy szolgáltatás használata céljára használjuk fel, amelyre beregisztrált. A regisztráláshoz lekérdezett kötelező adatokat hiánytalanul meg kell adni. Különben elutasítjuk a beregisztrálást.

Fontos módosításokhoz, mint pl. a kínálat terjedelmének megváltoztatásához vagy műszakilag szükséges módosításokhoz a regisztrációnál megadott e-mail címet használjuk fel, hogy ily módon tájékoztassuk Önt.

A beregisztráláskor beadott adatok feldolgozása (a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. a) pontja alapján) az Ön beleegyezésén alapszik. Bármikor visszavonhatja korábbi beleegyezését. Ehhez elég, ha egy kötetlen e-mailt küld. A visszavonásig megtörtént adatfeldolgozás jogszerűségét ez a visszalépés nem érinti.

A regisztrációkor rögzített adatokat addig mentjük le, amíg Ön regisztrálva van a weboldalon és ezt követően töröljük őket. Ez nem érinti a a kötelező megőrzési határidőket.

Weboldalunkon lévő hozzászólás funkció

Az oldalon lévő hozzászólás funkcióhoz a hozzászólásain kívül a hozzászólás beírása idején érvényes adatait, az e-mail címét és ha nem névtelenül szólt hozzá, az Ön által használt felhasználónevet is lementjük.

IP cím mentése

Hozzászólási funkciónk lementi a hozzászólást beíró felhasználók IP címét. Mivel az oldalunkon szereplő hozzászólásokat engedélyezés előtt nem ellenőrizzük, azért van szükségünk ezekre az adatokra, hogy jogsértés esetén, mint például rágalmazás vagy propaganda eljárhassunk a szerzője ellen.

Hozzászólásokra történő felirakozás

Az oldal felhasználójaként bejelentkezés után feliratkozhat a hozzászólásokra. Igazoló e-mailt küldünk ki annak ellenőrzése céljából, hogy Ön-e a megadott e-mail cím tulajdonosa. Erről a funkciót a tájékoztató mailhez vezető hivatkozáson keresztül bármikor leiratkozhat. A hozzászólásokra való feliratkozás keretében megadott adatokat ebben az az esetben töröljük, ha ezeket az adatokat más célra és más helyen küldte meg nekünk (pl. hírlevélre történő feliratkozás során), akkor azonban nálunk maradnak.

A hozzászólások mentési ideje

A hozzászólásokat és az ezzel kapcsolatos adatokat (pl. IP cím) lementjük és a weboldalunkon maradnak, míg a kommentált tartalmat teljesen törölte vagy a hozzászólást jogi okokból töröltük (pl. sértő hozzászólás).

Jogi alapok

A hozzászólások mentése (a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. a) pontja alapján) az Ön beleegyezésén alapszik. Bármikor visszavonhatja korábbi beleegyezését. Ehhez elég, ha egy kötetlen e-mailt küld. A visszavonásig megtörtént adatfeldolgozás jogszerűségét ez a visszalépés nem érinti.

Az adatok feldolgozása (ügyfél- és szerződésadatok)

Személyes adatokat csak akkor gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk fel, ha ezek az indokláshoz, tartalmi kialakításhoz vagy a jogi viszonyok módosításához szükségesek (állományadatok). Ezen adatok feldolgozása a német DSGVO adatvédelmi rendelet 6. cikkelyének 1.) bek. b) pontja alapján történik, mely szerződés teljesítéséhez szükséges adatok vagy előszerződéses intézkedések feldolgozását engedélyezi. Az internetoldalaink igénybevételén keresztül szerzett személyi adatokat (felhasználói adatokat) csak akkor gyűjtünk, dolgozunk vagy használunk fel, ha ez ahhoz lenne szükséges, hogy a felhasználónak lehetővé tegyük a szolgáltatás igénybevételét vagy el akarjuk számolni azt.

A gyűjtött ügyféladatokat a megbízás lezárása vagy az üzleti kapcsolat befejezése után töröljük. Ez nem érinti a a kötelező megőrzési határidőket.

5. Szociális média

Facebook Plugins (Like és megosztás gombok)

Oldalainkba a Facebook, Facebook Inc. szolgáltató, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, pluginjai vannak beépítve. A Facebook pluginokat az oldalainkon szereplő Facebook logóról vagy a "Like gombról" ("Tetszik") lehet felismerni. A Facebook pluginok áttekintése itt található: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE .

Ha ellátogat oldalainkra, a pluginon keresztül közvetlen kapcsolat jön létre az Ön böngészője és a Facebook szervere között. A Facebook ezáltal azt az információt kapja, hogy Ön az IP címével ellátogatott oldalunkra. Ha a Facebook "Like" gombjára kattint, miközben be van jelentkezve a Facebook fiókjára, oldalaink tartalmát megoszthatja Facebook profilján. Ezáltal a Facebook oldalainkra történő látogatását hozzá tudja rendelni a felhasználói fiókjához. Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy oldalaink szolgáltatójaként nincs tudomásunk a közölt adatokról, valamint azoknak a Facebook által történő felhasználásáról. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation .

Ha nem szeretné, hogy a Facebook oldalainkra történő látogatását hozzá tudja rendelni Facebook fiókjához, jelentkezzen ki közben a Facebook felhasználói fiókjából.

A Facebook pluginok használata a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdekében áll, hogy a szociális médiában lehetőleg gyakran szerepeljen.

Twitter plugin

Oldalainkba a Twitter szolgáltatása is be van építve. Ezeket a funkciókat a Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, nyújtja. A Twitter és a "Re-Tweet" funkció használatával az Ön által felkeresett oldalakat összekapcsolódnak az Ön Twitter fiókjával és más felhasználóknak is megmutatja. Eközben továbbítja az adatokat a Twitternek. Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy oldalaink szolgáltatójaként nincs tudomásunk a közölt adatokról, valamint azoknak a Twitter által történő felhasználásáról. Erre vonatkozó további információkat a Twitter adatvédelmi nyilatkozatában talál: .

A Twitter pluginok használata a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdekében áll, hogy a szociális médiában lehetőleg gyakran szerepeljen.

A Twitteren lévő adatvédelmi beállításait a fiók beállításoknál a pont alatt lehet módosítani.

Google+ Plugin

Oldalaink a Google+ funkcióit használják. Szolgáltatója a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Információk begyűjtése és továbbítása: A Google+ kapcsolófelület segítségével világszerte közzétehet információkat. A Google+ kapcsolófelületen keresztül Ön és más felhasználók a Google és partnerei személyre szabott tartalmait kapja. A Google ezáltal azt az információt is lementi, hogy Ön egy tartalomnak +1-et adott, és az oldalra vonatkozó információkat menti, amelyet Ön a +1-ra kattintva megtekintett. Az Ön +1-ét profilnevével és a Google szolgáltatásain, mint például a keresési eredményekben vagy az Ön Google profiljában vagy weboldalak más helyein és internetes hirdetésekben is megjelenítheti az interneten.

A Google azért jegyzi fel az Ön +1-es aktivitásait, hogy javítsa a Google szolgáltatásait az Ön és mások számára. Ahhoz, hogy a Google+ kapcsolófelületet használni tudja, világszerte látható, nyilvános Google profilra van szüksége, melynek legalább a profilhoz kiválasztott nevet tartalmaznia kell. Ezt a nevet használja valamennyi Google szolgáltatásban. Előfordulhat, hogy ez a név egy olyan másik nevet is helyettesít, melyet a Google fiókján keresztül megosztott tartalomnál használt. Google profilján lévő személyazonosságát láthatják azok a felhasználók, akik ismerik az Ön e-mail címét vagy más személyazonosításra alkalmas információval rendelkeznek Önről.

A begyűjtött információk felhasználása: A fent leírt felhasználási célokon kívül az Ön által rendelkezésre bocsájtott információkat az érvényes Google adatvédelmi rendelkezések szerint használjuk fel. A Google lehet, hogy összefoglalt statisztikát tesz közzé a felhasználók +1 aktivitásáról, ill. ezeket olyan felhasználóknak és partnereknek adja tovább, mint kiadók, hirdetők vagy kapcsolt weboldalak.

A Google+ pluginok használata a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdekében áll, hogy a szociális médiában lehetőleg gyakran szerepeljen.

Instagram plugin

Oldalainkba az Instagram szolgáltatása is be van építve. Ezeket a funkciókat az Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA nyújtja.

Ha be van jelentkezve az Instagram fiókjába, az Instagram gombra kattintva belinkelheti oldalaink tartalmát Instagram profilján. Ezáltal az Instagram oldalainkra történő látogatását hozzá tudja rendelni a felhasználói fiókjához. Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy oldalaink szolgáltatójaként nincs tudomásunk a közölt adatokról, valamint azoknak az Instagram által történő felhasználásáról.

Az Instagram pluginok használata a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdekében áll, hogy a szociális médiában lehetőleg gyakran szerepeljen.

Erre vonatkozó további információkat az Instagram adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

LinkedIn plugin

Ez a weboldal a LinkedIn szolgáltatást használja. Szolgáltatója a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Ha olyan oldalunkat hívja le, mely LinkedIn funkciót tartalmaz, kapcsolat épül fel a LinkedIn szervereivel. A LinkedIn ezáltal azt az információt kapja, hogy Ön az IP címével ellátogatott oldalunkra. Ha a LinkedIn "Recommend" gombjára kattint, miközben be van jelentkezve LinkedIn fiókjára, a LinkedIn hozzá tudja rendelni az Ön látogatását weboldalunkra az Ön felhasználói fiókjához. Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy oldalaink szolgáltatójaként nincs tudomásunk a közölt adatokról, valamint azoknak a LinkedIn által történő felhasználásáról.

A LinkedIn pluginok használata a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdekében áll, hogy a szociális médiában lehetőleg gyakran szerepeljen.

Erre vonatkozó további információkat a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

XING plugin

Ez a weboldal a XING szolgáltatást használja. Szolgáltatója a XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország.

Ha olyan oldalunkat hívja le, mely XING funkciót tartalmaz, kapcsolat épül fel a XING szervereivel. Tudomásunk szerint személyes adatait nem mentik le. Nem ment le IP címet vagy ami a felhasználói szokásokat értékelné ki.

A XING pluginok használata a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdekében áll, hogy a szociális médiában lehetőleg gyakran szerepeljen.

Az adatvédelemre és a XING megosztás gombjára vonatkozó további információk itt találhatóak: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

6. Elemző eszközök és reklám

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatást használja. Szolgáltatója a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Analytics ún. sütiket (cookies) használ. Ezek olyan szöveges fájlok, melyeket lement az Ön számítógépe és melyek lehetővé teszik számunkra a weboldal használatának elemzését. A sütik által az ügyfélnek a weboldal használatáról létrehozott információk a Google Amerikai Egyesült Államok-beli szerverére továbbítja és ott lementi.

A Google Analytics süteijeinek mentése és ezen elemző eszközök használata a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdekében áll a felhasználói magatartás elemzése, hogy inernetes kínálatát és reklámjait optimalizálni tudja.

IP névtelenítés

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP anonimizálási funkciót. Ezáltal a Google az USÁ-ba történő továbbítás előtt az Európai Unió tagországaiból vagy az EGT szerződéses országaiból származó IP címeket lerövidíti. Csak kivételes esetekben továbbítja a Google USA-beli szerverére az IP címet és ott rövidíti le. A Google a weboldal üzemeltetőjének megbízásából ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogy az ügyfél hogyan használja a weboldalt, hogy összeállítsa a weboldal üzemeltetői számára a weboldalon történő aktivitások elemzését és hogy a weboldal használattal és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által közölt IP címet nem hozza kapcsolatba a Google más adataival.

Böngésző plugin

A böngésző megfelelő beállításaival megakadályozhatja a sütik mentését; de utalni szeretnénk arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját használni. Az ügyfél ezenkívül megakadályozhatja, hogy a sütik által létrehozott és a weboldalak használatára vonatkozó adatokat a Google felhasználja (beleértve az IP címet is) és adatait feldolgozza, ha az alábbi linken rendelkezésre álló böngésző plugint letölti és telepíti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Az adatgyűjtés visszautasítása

Az alábbi hivatkozásra kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics rögzítse az adatait. Opt-out sütit tesz ki, mely adatainak rögzítését megakadályozza, ha legközelebb látogat el a weboldalra: A Google Analytics kikapcsolása.

A Google Analyticsnak a felhasználói adatok kezelésére vonatkozó eljárásmódjával kapcsolatos információk itt találhatóak: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Megbízás feldolgozása

A Google-lal szerződést kötöttünk a megbízások feldolgozására és a Google Analytics használata során betartjuk a német adatvédelmi hivatalok szigor előírásait.

A Google Analytics demográfiai jellemzői

Ez a weboldal a Google Analytics "demográfiai jellemzők" funkciót használja. Ezáltal beszámolókat lehet létrehozni, melyek az oldalra látogatók korára, nemére és érdeklődési területeikre vonatkoznak. Ezek az adatok a Google érdeklődési területre szabott reklámjaiból, valamint külső szolgáltatók látogatói adataiból származnak. Ezeket az adatokat nem lehet egy bizonyos személyhez hozzárendelni. Ezeket a funkciókat a Google fiókjának kijelzési beállításain keresztül bármikor ki lehet kapcsolni vagy az "Adatgyűjtés megtagadása" pontban általában megtagadhatja, hogy a Google Analytics rögzítse adatait.

A mentés időtartama

Azokat a Google-nál lementett felhasználói és esemény szinten lementett adatokat, melyek sütikkel, felhasználói jelöléssel (pl. felhasználó azonosító) vagy reklám azonosítókkal vannak összekapcsolva (pl. dupla kattintású sütik, Android reklám azonosító), 14 hónap után névtelenné válnak vagy törlődnek. Az ezzel kapcsolatos részletek az alábbi hivatkozáson keresztül érhetőek el: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

WordPress Stats

Ez a weboldal a WordPress Tool Statsot használja arra, hogy a felhasználói hozzáféréseket statisztikailag kiértékelje. Szolgáltatója az Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

A WordPress Stats olyan sütiket használ, melyeket lement az Ön számítógépe és melyek lehetővé teszik számunkra a weboldal használatának elemzését. A sütik által az ügyfélnek a weboldal használatáról létrehozott információk Amerikai Egyesült Államok-beli szervereken kerülnek mentésre. Az Ön IP címét a feldolgozás után és mentés előtt anonimizáljuk.

A "WordPress Stats" sütik addig a felhasználói készülékén maradnak, amíg Ön le nem törli őket.

A "WordPress Stats" sütik mentése és ennek az elemző eszköz használata a német DSGVO adatvédelmi rendelet 6. cikkelyének 1.) bek. f) pontján alapszik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdekében áll a felhasználói magatartás anonimizált elemzése, hogy internetes kínálatát és reklámjait optimalizálni tudja.

Böngészőjét úgy állíthatja be, hogy tájékoztatást kapjon arról, ha süti került a gépére és a sütiket csak egyedi esetekben engedélyezze, csak bizonyos esetekben fogadja el a sütiket vagy általában kizárja őket, valamint a böngésző bezárásakor automatikusan törölje őket. Ha deaktiválja a sütiket, előfordulhat, hogy ezzel korlátozza a weboldal működését.

Visszamondhatja adatainak gyűjtését és használatát a jövőre vonatkozóan, ha az alábbi hivatkozásra kattint és opt-out sütit tesz a böngszőjébe: https://www.quantcast.com/opt-out/ .

Ha törli a sütiket a számítógépén, akkor újra be be kell tenni az opt-out sütiket.

Google Analytics Remarketing

Weboldalunk a Google Analytics Remarketing funkcióit a Google AdWords és Google DoubleClick készülékeket átfogó funkcióival együtt használja. Szolgáltatója a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a Google Analytics Remarketinggel létrehozott reklám célcsoportokat a Google AdWords és Google DoubleClick készülékeket átfogó funkcióival együtt használja. Ily módon az érdeklődési kör szerinti, személyre szabott reklámüzenetek, melyek a felhasználó készüléken (pl. mobiltelefonon) keresztül elemzett internethasználati szokásoktól függően lettek Önre szabva másik felhasználói készülékén is (pl. táblagép vagy számítógép) ki lesznek jelezve.

Ha beleegyezését adta, a Google erre a célra az internetes és appek böngésző reklamációt összekapcsolja a Google fiókjával. Ily módon mindazon felhasználói készülékeken, melyeken Google fiókjával jelentkezik be, ugyanazt a személyre szabott reklámüzenetet fogja kapcsolni.

Ennek a funkciónak a támogatására a Google Analytics a felhasználók Googe által engedélyezett azonosítóját rögzíti, hogy meghatározza és létrehozza a készülékeket átölelő hirdetés kijelzéséhez való célcsoportokat.

Tartósan is visszamondhatja a készülékeket átfogó remarketinget/targetinget, ha a Google fiókján lévő személyre szabott reklámot ki szeretné kapcsolni; ehhez az alábbi hivatkozást használja: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

A Google fiókján rögzített adatok összefoglalása kizárólag azon beleegyezésén nyugszik, melyet a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. a) pontja alapján nyújtott. Azok az adatfeldolgozási folyamatok, melyek nincsenek összekapcsolva a Google fiókjával (pl. mert Önnek nincsen Google fiókja vagy elutasította az összekapcsolást), az adatok gyűjtése a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. f) pontján alapszik. A jogosult érdek abból adódik, hogy a weboldal üzemeltetőjének reklámcélokból érdeke fűződik az oldalra látogató felhasználók anonimizált elemzéséhez.

Bővebb tájékoztatást és az adatvédelmi rendeleteket a Google adatvédelmi nyilatkozatában találja meg: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Google AdWords és Google Conversion-Tracking

Ez a weboldal Google AdWords-öt használ. Az AdWords a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”) internetes reklámprogramja.

A Google AdWords keretében úgynevezett Google conversion-trackinget használunk. Ha Ön a Google által kapcsolt hirdetésre kattint, a conversion-trackinghez sütit tesz be. A sütik olyan kis szövegek fájlok, melyeket az internetes böngésző a felhasználó számítógépére tesz rá. Ezek a sütik 30 nap után elveszítik érvényességüket és nem használhatóak a felhasználó személyes azonosítására. Ha a felhasználó ennek a weboldalnak bizonyos oldalaira látogat el és a süti még nem járt le, a Google és mi látjuk, hogy a felhasználó rákattintott egy hirdetésre és erre az oldalra lett továbbirányítva.

Mindegyik Google AdWords ügyfél másik sütit kap. A sütiket nem lehet az AdWords ügyfelek weboldalán át nyomon követni. A conversion sütik segítségével begyűjtött információk arra szolgálnak, hogy conversion statisztikát hozzunk létre azon AdWords ügyfelekhez, akik a conversion tracking mellett döntöttek. Az ügyfelek a hirdetésre kattintó és a conversation tracking taggel ellátott oldalra továbbirányított felhasználók összességét látják. Azonban nem kapnak a felhasználók személyazonosságára vonatkozó információkat. Ha nem szeretne részt venni a trackingben, elutasíthatja ennek a használatát, ha a Google conversation trackingjének sütijét internetes böngészőjén a felhasználói beállításokon keresztül egyszerűen kikapcsolja. Ezután már Ön nem fog bekerülni a conversation tracking statisztikába.

A "conversation sütik" mentése és ennek a tracking eszközök mentése a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdekében áll a felhasználói magatartás elemzése, hogy inernetes kínálatát és reklámjait optimalizálni tudja.

A Google AdWordsre és a Google conversation trackingre vonatkozó információkat a Google adatvédelmi rendelkezései tartalmaz: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Böngészőjét úgy állíthatja be, hogy tájékoztatást kapjon arról, ha süti került a gépére és a sütiket csak egyedi esetekben engedélyezze, csak bizonyos esetekben fogadja el a sütiket vagy általában kizárja őket, valamint a böngésző bezárásakor automatikusan törölje őket. Ha deaktiválja a sütiket, előfordulhat, hogy ezzel korlátozza a weboldal működését.

Facebook Pixel

Weboldalunk az átalakítás mérésére a Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) látogatói akciós pixelét használja.

Így nyomon lehet követni az oldalra látogató felhasználók szokásait, miután ezek a Facebook reklámhirdetéseire kattintva a szolgáltató weboldalára jutnak tovább. A Facebook reklámhirdetéseinek hatékonyságát így statisztikai és piackutatási célokra értékeljük ki és a jövőbeni reklámeszközökhoz optimalizáljuk őket.

A gyűjtött adatok a weboldal üzemeltetőjeként számunkra anonímok, nem tudjunk visszakeresni a felhasználók személyazonosságát. Az adatokat azonban a Facebook lementi és feldolgozza, úgy, hogy az adott felhasználó profilhoz lehet őket kapcsolni és a Facebook az adatokat a Facebook adatvédelmi irányelve alapján saját reklámcéljaira használja fel. Ezáltal a Facebook az oldalain, valamint azon kívül lévő hirdetések kapcsolását tudja lehetővé tenni. Az adatok ily módon történő felhasználását mi, az oldal üzemeltetője nem tudjuk befolyásolni.

A Facebook pixel használata a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdekében áll, hogy a szociális média bevonásával hatékony reklámtevékenységet végezzen.

A Facebook adatvédelmi utasításaiban megtalálhatóak az Ön privátszférájának védelmére vonatkozó tudnivalók: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

Ezenkívül a “Custom Audiences” remarketing funkciót a reklámhirdetések beállításai között a https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen pont alatt lehet kikapcsolni. Ehhez be kell jelentkezni a Facebookra.

Ha nincsen Facebook fiókja, a Facebook felhasználói alapú reklámját az European Interactive Digital Advertising Alliance oldalán kapcsolhatja ki: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

7. Hírlevél

Hírlevél adatok

Ha fel szeretne iratkozni a weboldalon felkínált hírlevélre, akkor az Ön érvényes e-mail címére és olyan információkra van szükségünk, melyekkel megbizonyosodhatunk arról, hogy Ön valóban a megadott e-mail cím tulajdonosa-e, illetve beleegyezik-e abba, hogy kiküldjük Önnek a hírlevelet. Több adatot nem, vagy csak önkéntes alapon rögzítünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk kiküldésére használjuk fel és nem adjuk tovább őket külső félnek.

A hírlevél űrlapon beadott adatok feldolgozása így kizárólag a beleegyezése alapján történik (a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. a) pontja). Bármikor visszamondhatja adatainak, e-mail címének mentését, valamint bármikor lemondhatja a hírlevelet, ha a hírlevélben a lejelentkezés linkra kattint. A visszavonásig megtörtént adatfeldolgozás jogszerűségét ez a visszalépés nem érinti.

Az Ön által a hírlevélre történő feliratkozás céljából lementett adatokat addig tároljuk, míg Ön le nem iratkozik a hírlevélről és ezután töröljük is őket. A más célokra nálunk tárolt adatokat ez nem érinti.

8. Pluginok és eszközök

Bővített adtvédelmű YouTube

Weboldalunk a YouTube weboldal pluginjait használja. Az oldalak üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Mi bővített adatvédelmi üzemmódban használjuk a YouTube-ot. Ez az üzemmód a YouTube szerint azzal a következménnyel jár, hogy a YouTube nem ment le információkat a weboldal látogatóiról, mielőtt azok meg nem néztek volna egy videót. Az adatoknak a YouTube partnereinek történő továbbítása ezzel szemben a bővített adatvédelmi üzemmódnak köszönhetően azonban nincsen teljesen kizárva. Így a YouTube – függetlenül attól, hogy Ön megnézett-e egy videót – kapcsolatot hoz létre a Google DoubleClick hálózatával.

Amint a weboldalunkon elindít egy YouTube videót, létrejön a kapcsolat a YouTube szervereivel. A YouTube szerverével közli, hogy Ön mely oldalainkra látogatott el. Ha Ön be van jelentkezve a YouTube fiókjába, a YouTube számára lehetővé teszi, hogy közvetlenül hozzárendelje Önt a személyes profiljához. Ezt úgy tudja megakadályozni, hogy kijelentkezik a YouTube fiókjáról.

A YouTube ezenkívül a videó elindítása után különböző sütiket telepít a felhasználói készülékére. Ezen sütik által a YouTube információkat kap weboldalaink látogatóiról. Ezeket az információkat többek között arra használja, hogy videóstatisztikákat készítsen, javítsa a felhasználóbarát tulajdonságokat és megelőzze a csalási kísérleteket. A sütik addig maradnak a felhasználói készülékén, amíg Ön le nem törli őket.

Adott esetben a YouTube videó elindítása után további adatfeldolgozási folyamatot válthat ki, melyre nem vagyunk hatással.

A YouTube használata internetes kínálatunk megfelelő ábrázolásának érdekében történik. Ez a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. f) pontja alapján jogos érdeket képvisel.

Bővebb tájékoztatást és az adatvédelmi rendeleteket a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában találja meg: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google Maps (beleegyezéssel)

Ez a weboldal a Google Maps térképszolgáltatását használja az API-n keresztül. Szolgáltatója a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Annak érdekében, hogy weboldalunkon szavatolni tudjuk az adatvédelmet, a Google Maps ki van kapcsolva, ha első alkalommal látogat el weboldalunkra. A Google szervereihez csak akkor épül ki a kapcsolat, ha Ön magától indítja el a Google Mapset (a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. a) pontja alapján nyújtott beleegyezés). Ily módon akadályozzuk meg, hogy adatait már az oldal első lekérdezése során továbbítsuk a Google-nak.

A Google Mapslementi az Ön IP címét, ha bekapcsolja. Ezt ezután általában a Google USA-beli szerverére küldi és ott lementi. A Google Maps bekapcsolása után ennek az oldalnak a szolgáltatója már nincsen befolyással az adattovábbításba.

A felhasználónév kezelésére vonatkozó bővebb adatokat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

9. Saját szolgálatok

Pályázatok

Felkínáljuk Önnek a lehetőséget, hogy pályázatot adjon be hozzánk (pl. e-mailben, postai úton vagy az internetes űrlapunkon). Az alábbiakban a pályázati eljárás során mentett személyi adatok terjedelméről, céljáról és felhasználásáról tájékoztatjuk. Biztosítjuk Önt, hogy adatainak rögzítése, feldolgozása és használata az érvényes adatvédelmi jog és más jogi rendelkezések betartásával történik és adatait szigorúan bizalmasan kezeljük.

Az adatgyűjtés terjedelme és célja

Ha pályázatot nyújt be hozzánk, feldolgozzuk az ezzel kapcsolatos személyi adatait (pl. elérhetőségét, kommunikációs adatait, az állásinterjún rögzített jegyzeteket, stb.), amennyiben ez a foglalkoztatási viszony megindoklásában hozott döntéshez szükséges. Ezen adatok feldolgozása a német BDSG adatvédelmi törvény 26.§ alapján (foglalkoztatási viszony kezdete), és a DSGVO adatvédelmi rendelet 6. cikkelyének 1.) bek. b) pontja alapján (általános szerződés létesítése) és amennyiben a beleegyezését is adta, a DSGVO adatvédelmi rendelet 6. cikkelyének 1.) bek. a) pontja alapján történik. Beleegyezését bármikor visszavonhatja. Személyes adatait vállalatunkon belül kizárólag csak azon személyeknek továbbítjuk, akik érintettek az Ön álláspályázatában.

Ha pályázata sikeres volt, az Ön által benyújtott adatokat a német BDSG adatvédelmi törvény 26.§ alapján lementjük és a német DSGVO 6. cikkelyének 1.) bek. b) pontja alapján a foglalkoztatási viszony létrehozásának céljára az adatfeldolgozó rendszerünkben rögzítjük.

Az adatok megőrzésének időtartama

Ha nem kínálunk fel Önnek állást , Ön elutasít egy állásajánlatot, visszavonja a pályázatát, visszavonja az adatvédelmi nyilatkozatba tett beleegyezését vagy adatainak törlését kéri, az Ön által közölt adatokat a meglévő papírformában benyújtott pályázattal együtt legfeljebb a pályázati eljárás utáni 6 hónapig mentjük le, ill. őrizzük meg (megőrzési határidő), hogy viszály esetén nyomon tudjuk követni a pályázati eljárás egyes lépéseit (DSGVO 6. cikkelye 1.) bek.f) pontja szerint).

EZT A MENTÉST ELUTASÍTHATJA, HA AZ ÖN RÉSZÉRŐL JOGOSULT ÉRDEKEK ÁLLNAK FEL, MELYEK FELÜLÍRJÁK A MI ÉRDEKEINKET.

A megőrzési határidők lejárta után az adatokat töröljük, ha nem áll fenn semmilyen jogi megőrzési határidő vagy egyéb jogi ok, amely a mentést indokolná. Amennyiben az tűnik ki, hogy adatainak megőrzése a megőrzési határidő lejárta után is szükségessé válik (pl. fenyegető vagy folyamatban lévő jogi vita miatt), a törlés csak akkor történik meg, ha az adatok tárgytalanná váltak. Ez nem érinti a törvényes megőrzési határidőket.