Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

1. Bir bakışta veri koruma

Genel açıklamalar

Aşağıdaki açıklamalar, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel bilgileriniz üzerinde ne tür bir işlem yapıldığı hakkında kolayca genel bilgi vermektedir. Kişisel bilgiler, sizinle bizzat ilinti kurulabilecek tüm bilgilerdir. Veri koruma hakkında ayrıntılı bilgi için bu yazının altındaki veri koruma beyânına bakınız.

Web sitemizdeki veri kaydı

Bu web sitesinde veri kaydından kim sorumlu?

Bu web sitesindeki veri işlem, web sitesini işleten tarafından yapılır. Bunun iletişim bilgilerini bu web sitesinin künyesinden öğrenebilirsiniz.

Verilerinizi nasıl işleme alıyoruz?

Verileriniz bir yandan bunları bize bildirmenizle toplanır. Bunlar, örn. bir iletişim formuna girdiğiniz bilgiler olabilir.

Diğer bilgiler web sitesini ziyaret ettiğinizde bilişim sistemimiz tarafından otomatik olarak kaydedilir. Bunlar öncelikle teknik verilerdir (örn. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfaya giriş saati). Bu veriler, web sitemize girer girmez otomatik olarak kaydedilir.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız kullanıma sunulmasını sağlamak için toplanmaktadır. Diğer veriler, kullanıcı tutumunuzu analiz etmek üzere kullanılabilir.

Verilerinize ilişkin haklarınız nelerdir?

Kaydedilmiş olan kişisel bilgilerinizin kökeni, alıcısı ve amacı hakkında her zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahip bulunmaktasınız. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, engellenmesini veya silinmesini isteme hakkına sahip bulunmaktasınız. Buna ilişkin ve veri korumaya ilişkin daha başka sorularınızda her zaman künyede belirtilen adres üzerinden bize başvurabilirsiniz. Ayrıca yetkili denetleme dairesine şikayette bulunabilirsiniz.

Ayrıca belirli koşullar altında kişisel bilgilerinizin işleme alınmasının sınırlanmasını isteme hakkına sahip bulunmaktasınız. Buna ilişkin detaylı bilgiyi veri koruma beyânında „İşlem sınırlama hakkı“ başlığı altında bulabilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü hizmet sağlayıcıların araçları

Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sörf tutumunuz istatistiki olarak değerlendirilebilir. Bu öncelikle tanımlama bilgileri ve analiz programı adı verilen programlar yoluyla yapılır. Sörf tutumunuzun analizi genelde anonim olarak yapılır; yani sörf tutumu sizinle ilintilendirilemez. Bu analize itiraz edebilir veya belirli araçları kullanmayarak bunu engelleyebilirsiniz. Buna ilişkin detaylı bilgiyi aşağıdaki veri koruma beyânında bulacaksınız.

Bu analize itiraz edebilirsiniz. İtiraz yolları hakkında bu veri koruma beyânında size bilgi vereceğiz.

2. Genel açıklamalar ve zorunlu bilgiler

Veri koruma

Bu sayfayı işletenler, kişisel bilgilerinizin korunması konusunu son derece ciddiye almaktadır. Kişisel bilgilerinizi gizlilik içerisinde, kişisel bilgilerin gizliliğine yönelik yasal mevzuata ve işbu veri koruma beyânına uygun olarak ele almaktayız.

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde çeşitli kişisel bilgiler toplanır. Kişisel bilgiler, sizinle bizzat ilinti kurulabilecek bilgilerdir. İşbu veri koruma beyânı, hangi verileri topladığımızı ve ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklamaktadır.

İnternetteki veri transferinde (örn. e-posta ile iletişimde) güvenlik eksiklikleri olabileceğine dikkat çekeriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı yüzde yüz korunması mümkün değildir.

Sorumlu merci bilgisi

Bu web sitesindeki veri işlemden sorumlu merci:

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
D- 55120 Mainz
Almanya

Telefon: 0049/6131 964-01
E-Posta: info@werner-mertz.com

Sorumlu merci, tek başına veya başkalarıyla beraber, kişisel bilgilerin (örn. isim, e-posta adresi vb.) işleme alınma amacı ve yolu hakkında karar veren tüzel veya gerçek kişidir.

Veri işleme verilen onayın iptal edilmesi

Pek çok veri işlem adımı, sadece sizin açık onayınızla mümkündür. Verilen bu onayı her zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize e-posta ile basit bildirimde bulunmanız yeterlidir. İptale kadar gerçekleşen veri işlemin yasallığı bu iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplanmasına ve doğrudan reklama itiraz hakkı (Genel Veri Koruma Yönergesi madde 21)

Veri işleme Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent e veya f uyarınca onay verilmesi halinde, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle her zaman kişisel bilgilerinizin işleme alınmasına itiraz etme hakkına sahip bulunmaktasınız; bu, söz konusu hükümlere dayalı bir profilleme için de geçerlidir. Veri işlemin dayandığı yasal dayanak için bu veri koruma beyânına bakınız. İtirazda bulunmanız halinde, işleme almak için sizin çıkarlarınıza, haklarınıza ve özgürlüklerinize ağır basan zorlayıcı ve korumaya değer nedenler olduğunu belgeleyemediğimiz veya işleme alma hukuki taleplerde bulunmaya hizmet etmediği sürece, kişisel bilgileriniz üzerinde artık işlem yapmayız (Genel Veri Koruma Yönergesi madde 21 fıkra 1 uyarınca itiraz).

Kişisel bilgileriniz doğrudan reklam için işleme alınıyorsa, her zaman kişisel bilgilerinizin bu türden reklamlar için işleme alınmasına itiraz etme hakkına sahip bulunmaktasınız; bu, böyle bir doğrudan reklam ile bağlantılı olduğu sürece profilleme için de geçerlidir. İtiraz etmeniz halinde, kişisel bilgileriniz artık doğrudan reklam amaçlı kullanılmayacaktır (Genel Veri Koruma Yönergesi madde 21 fıkra 2 uyarınca itiraz).

Yetkili denetleme dairesine itiraz hakkı

Genel Veri Koruma Yönergesi'nin ihlâlinde ilgili kişilerin özellikle de mutat ikametgâhlarının, işyerlerinin veya muhtemel ihlâlin yapıldığı yerin bulunduğu üye ülkede olmak üzere yetkili denetleme dairesine itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz hakkı, idari hukuktan kaynaklanan veya adli daha başka yasal itirazlar saklı kalmak kaydıyla söz konusudur.

Veri transferi hakkı

Onayınıza veya bir sözleşmeye dayanarak otomatize biçimde işleme aldığımız verileri yaygın, makinece okunabilir bir formatta kendinize veya üçüncü bir tarafa verdirme hakkına sahip bulunmaktasınız. Verilerin başka bir sorumluya doğrudan transferini istemeniz halinde, bu sadece teknik açıdan mümkün olduğu sürece yapılır.

SSL veya TLS şifreleme

Bu site, güvenlik nedeniyle ve sayfanın işleticisi olarak bize göndereceğiniz sipariş veya başvuru gibi gizli içeriklerin korumalı transferi için SSL veya TLS şifreleme kullanmaktadır. Şifreli bağlantıyı, internet tarayıcınızın adres satırında “http://” yerine “https://” yazmasından ve internet tarayıcısı satırındaki kilit işaretinden anlarsınız.

SSL veya TLS şifreleme etkinleştirilmiş ise bize gönderdiğiniz bilgiler üçüncü taraflarca okunamaz.

Bilgi, engelleme, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde her zaman kaydedilmiş kişisel bilgileriniz, bunların kökeni, alıcısı ve veri işlemin amacı hakkında ücretsiz olarak bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzelttirme, engelletme veya sildirme hakkına sahip bulunmaktasınız. Buna ilişkin ve kişisel bilgilere ilişkin daha başka sorularınızda her zaman künyede belirtilen adres üzerinden bize başvurabilirsiniz.

İşlem sınırlama hakkı

Kişisel bilgilerinizin işleme alınmasının sınırlanmasını isteme hakkına sahip bulunmaktasınız. Buna ilişkin daha başka sorularınızda her zaman künyede belirtilen adres üzerinden bize başvurabilirsiniz. İşlem sınırlama hakkı şu durumlarda söz konusudur:

  • Bizde kayıtlı kişisel bilgilerinizi doğruluğunu reddedersiniz, genelde bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. Kontrol süresince kişisel bilgilerinizin işleme alınmasının sınırlanmasını isteme hakkına sahip bulunmaktasınız.
  • Kişisel bilgilerinizin işleme alınmasının yasalara aykırı biçimde yapılmış/yapılıyor olması halinde, bu bilgilerin silinmesi yerine veri işlemin sınırlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel bilgilerinize artık ihtiyacımız olmaması ama sizin bunlara hukuki taleplerde bulunmak için ihtiyaç duymanız halinde, kişisel bilgilerinizin silinmesi yerine veri işlemin sınırlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Genel Veri Koruma Yönergesi madde 21 fıkra 1 uyarınca itirazda bulunmuş olmanız halinde, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir karşılaştırma yapılması gerekmektedir. Hangi tarafın çıkarlarının ağır bastığı belirlenemediği sürece kişisel bilgilerinizin işleme alınmasının sınırlanmasını isteme hakkına sahip bulunmaktasınız.

Kişisel bilgilerinizin işleme alınmasını sınırlamanız halinde bu bilgiler – kaydetme dışında – sadece sizin onayınızla veya hukuki taleplerde bulunmak için ya da daha başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması amacıyla veya Avrupa Birliği'nin ya da bir üye ülkenin önemli bir kamu yararı nedeniyle işleme alınabilir.

Reklam amaçlı e-postaya itiraz

Künye yükümlülüğü çerçevesinde yayınlanan iletişim bilgilerinin, açıkça talep edilmeyen reklam ve bilgi malzemesi göndermek amacıyla kullanımı işburada reddedilir. Sayfaları işletenler, istenmeyen elektronik posta gibi yollarla istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi halinde buna karşı hukuki girişimlerde bulunma hakkını saklı tutar.

4. Web sitemizdeki veri kaydı

Tanımlama bilgileri

İnternet sayfaları, kısmen tanımlama bilgileri denilen bilgiler kullanmaktadır. Tanımlama bilgileri, bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Tanımlama bilgileri, internet sunumumuzu daha kullanıcı dostu, daha verimli ve daha güvenilir hale getirmeye hizmet etmektedir. Tanımlama bilgileri, bilgisayarınıza yerleştirilen ve internet tarayıcınızın kaydettiği küçük yazı dosyalarıdır.

Bizim kullandığımız tanımlama bilgilerinin çoğu, "oturum tanımlama bilgileridir". Bunlar, sayfamızdan çıkmanızla beraber otomatikman silinir. Diğer tanımlama bilgileri, siz bunları silene kadar cihazınızda kayıtlı kalır. Bu tanımlama bilgileri, sayfayı bir sonraki ziyaretinizde internet tarayıcınızı tekrar tanımamızı sağlar.

İnternet tarayıcınızı tanımlama bilgilerinin cihaza yerleştirilmesinde size bilgi vereceği şekilde ayarlayabilir ve tanımlama bilgilerine sadece münferit durumlarda izin verebilir, tanımlama bilgilerini sadece belirli durumlarda veya genel olarak reddedebilir ya da internet tarayıcısını kapatırken tanımlama bilgilerinin otomatikman silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Tanımlama bilgilerinin devreden çıkarılması halinde bu web sitesinin işlevselliği sınırlanabilir.

Elektronik iletişim işleminin yapılabilmesi veya belirli, sizin istediğiniz fonksiyonların (örn. alışveriş sepeti fonksiyonu) kullanıma sunulabilmesi için gereken tanımlama bilgileri Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent f uyarınca kaydedilir. Web sitesini işleten, hizmetlerini teknik açıdan kusursuz ve optimize şekilde sunabilmesi için tanımlama bilgilerini haklı olarak kaydetmek durumundadır. Diğer tanımlama bilgileri (örn. sörf tutumunuzun analizine tarayan tanımlama bilgileri) kaydedildiği sürece, bunlar veri koruma beyânında ayrıca belirtilmektedir.

Sunucu günlük kütük dosyaları

Site sunucusu, sizin internet tarayıcınızın bize verdiği bilgileri günlük kütük dosyaları denen dosyalarda otomatik olarak toplar ve kaydeder. Bunlar:

  • İnternet tarayıcısı tipi ve internet tarayıcısı sürümü
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendirici URL
  • Erişim yapan bilgisayarın adı
  • Sunucu başvurusunun saati
  • IP adresi

Bu veriler başka veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu verilerin toplanması, Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent f temelinde gerçekleşir. Web sitesini işletenin, web sitesinin teknik açıdan kusursuz görünmesi ve optimizasyonu şeklinde haklı bir çıkarı vardır; bu amaçla sunucu protokol dosyalarının derlenmesi gerekmektedir.

İletişim formu

İletişim formu üzerinden bize başvuruda bulunmanız halinde, burada verdiğiniz iletişim bilgileri de dâhil olmak üzere başvuru formundaki bilgileriniz, başvurunuzu işleme almak üzere ve muhtemel sorular için bizde kaydedilir. Bu bilgileri sizin onayınız olmadan başkasına vermemekteyiz.

Böylelikle iletişim formuna girilen bilgilerin işleme alınması sadece onayınıza dayanarak yapılır (Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent a uyarınca). Bu onayı her zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize e-posta ile basit bildirimde bulunmanız yeterlidir. İptale kadar gerçekleşen veri işlem adımlarının yasallığı bu iptalden etkilenmez.

İletişim formunda verdiğiniz bilgiler, siz bizden bunları silmemizi isteyene, kaydedilmelerine verdiğiniz onayı iptal etmenize veya kaydedilme nedeni ortadan kalkana (örn. başvurunuzun işleme alınması bitene) kadar bizde saklı kalır. Zorunlu yasal mevzuat – özellikle de saklama süreleri – bundan etkilenmez.

E-posta, telefon veya telefaks yoluyla başvuru

Bizimle e-posta, telefon veya telefaks yoluyla iletişime geçmeniz halinde, başvurunuz içerdiği tüm kişisel bilgileriniz de dâhil olmak üzere (isim, başvuru) işleme alınması amacıyla tarafımızdan kaydedilir ve işleme alınır. Bu bilgileri sizin onayınız olmadan başkasına vermemekteyiz.

Başvurunuz bir sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesiyle bağlantılı olduğu veya sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için gerekli olduğu sürece bu verilerin işleme alınması, Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent b temelinde gerçekleşir. Diğer her durumda işleme alma, sizin onayınıza (Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent a) ve / veya bizim haklı çıkarlarımıza (Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent f) dayalıdır, çünkü bize yöneltilen başvuruların verimli bir biçimde işleme alınması bizim haklı çıkarımızadır.

İletişim başvurusu üzerinden bize verdiğiniz bilgiler, siz bizden bunları silmemizi isteyene, kaydedilmelerine verdiğiniz onayı iptal etmenize veya kaydedilme nedeni ortadan kalkana (örn. başvurunuzun işleme alınması bitene) kadar bizde saklı kalır. Zorunlu yasal mevzuat – özellikle de yasal saklama süreleri – bundan etkilenmez.

Bu web sitesine kayıt

Sayfanın ek fonksiyonlarını kullanabilmek için web sitemize kaydolabilirsiniz. Bu amaçla gireceğiniz bilgileri, sadece kaydolma nedeniniz olan hizmetten yararlanma amaçlı kullanmaktayız. Kayıt esnasında sorulan zorunlu bilgiler eksiksiz girilmelidir. Aksi takdirde kayıt işlemini reddederiz.

Mesela hizmet kapsamındaki değişiklikler türünden önemli değişiklikleri ya da teknik açıdan gerekli değişiklikleri size haber vermek için, kayıt sırasında verilmiş olan e-posta adresini kullanırız.

Kayıt sırasında girilen bilgilerin işleme alınması onayınıza dayanarak yapılır (Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent a uyarınca). Verilen bir onayı her zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize e-posta ile basit bildirimde bulunmanız yeterlidir. Daha önce gerçekleşen veri işlemin yasallığı bu iptalden etkilenmez.

Kayıt sırasında girilen bilgileri web sitemizde kaydınız olduğu sürece saklarız ve ardından sileriz. Yasal saklama süreleri bundan etkilenmez.

Bu web sitesinde yorum fonksiyonu

Bu sayfada yorum fonksiyonu için yorumunuzun yanısıra yorumun yazıldığı zaman dilimine ilişkin bilgiler, e-posta adresiniz ve isimsiz göndermediyseniz seçtiğiniz kullanıcı adı kaydedilir.

IP adresinin kaydedilmesi

Yorum fonksiyonumuz, yorum yazan kullanıcıların IP adreslerini kaydeder. Sayfamızdaki yorumları aktivasyondan önce kontrol etmediğimiz için, hakâret ya da propaganda gibi hukuki bir ihlâl durumunda bunu yazana karşı işlem yapabilmemiz için bu verilere ihtiyacımız bulunmaktadır.

Yorumlara abonelik

Sayfanın kullanıcısı olarak kayıt yaptırmak suretiyle yorumlara abone olabilirsiniz. Belirtilen e-posta adresinin sahibi olup olmadığınızı kontrol etmek için size bir onay e-postası gönderilir. Bu fonksiyonu her zaman bilgilendirme e-postalarındaki bağlantı üzerinden iptal edebilirsiniz. Böyle bir durumda yorumlara abonelik çerçevesinde girilen bilgiler silinir; ama bu bilgileri bize başka bir amaçla ve başka bir yerden (örn. haber bülteni siparişi) vermiş olmanız halinde, bunlar bizde kalır.

Yorumların saklanma süresi

Yorumlar ve bunlara bağlı veriler (örn. IP adresi), yorum yapılan içerik tamamen silinene veya yorum yasal nedenlerle silinmek zorunda kalana kadar (örn. hakâret içeren yorumlar) kaydedilir ve web sitemizde kalır.

Dayanak

Yorumların kaydedilmesi onayınıza dayanarak yapılır (Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent a uyarınca). Verilen bir onayı her zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize e-posta ile basit bildirimde bulunmanız yeterlidir. Daha önce gerçekleşen veri işlemlerin yasallığı bu iptalden etkilenmez.

Verilerin işleme alınması (Müşteri ve sözleşme verileri)

Kişisel bilgileri sadece hukuki ilişkinin tesis edilmesi, içeriksel tasarım veya değişiklik için gerekli olduğu sürece (ana veriler) toplamakta, işleme almakta ve kullanmaktayız. Bunun temeli Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent b olup, bu ise, verilerin bir sözleşme ya da sözleşme öncesi önlem gereği işlenmesine izin vermektedir. İnternet sayfalarımızdan yararlanırken oluşan kişisel bilgileri (kullanma bilgilerini) sadece kullanıcıya hizmetten yararlanmayı mümkün kılmak veya muhasebe için gerekli olduğu sürece toplamakta, işleme almakta ve kullanmaktayız.

Toplanan müşteri verileri siparişin veya iş ilişkisinin bitmesiyle beraber silinir. Yasal saklama süreleri bundan etkilenmez.

5. Sosyal medya

Facebook eklentileri (Like & Share butonu)

Sayfalarımıza Facebook sosyal iletişim ağının eklentileri entegre edilmiştir, hizmet sunucu: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kaliforniya 94025, ABD. Facebook eklentilerini sayfamızdaki Facebook logosundan veya “Like butonundan” (“Beğendim”) anlarsınız. Facebook eklentilerinin bir listesini şuradan bulabilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE .

Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, eklenti üzerinden internet tarayıcınız ve Facebook sunucusu arasında doğrudan bağlantı kurulmaktadır. Bu durumda Facebook, IP adresinizle sayfamızı ziyaret ettiğiniz yolunda bilgi almaktadır. Facebook hesabınızda oturumunuz açıkken Facebook “Like butonuna” tıkladığınızda, sayfalarımızın içeriklerini Facebook profilinize linkleyebilirsiniz. Böylelikle Facebook, sayfalarımızı ziyaretinizi kullanıcı hesabınıza sınıflandırabilmektedir. Sayfaların sunucusu olarak aktarılan bilgilerin içeriği ve bunların Facebook tarafından ne şekilde kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmadığımıza dikkat çekeriz. Buna ilişkin daha ayrıntılı bilgiyi şu adresteki Facebook veri koruma beyânından edinebilirsiniz: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation .

Facebook'un sayfalarımızı ziyaretinizi Facebook kullanıcı hesabınıza sınıflandırmasını istemiyorsanız, lütfen Facebook kullanıcı hesabınızdaki oturumunuzu kapatınız.

Facebook eklentilerinin kullanılması, Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent f temelinde gerçekleşir. Web sitesini işletenin, sosyal medyada mümkün olduğunca kapsamlı görünme şeklinde haklı bir çıkarı vardır.

Twitter eklentisi

Sayfalarımıza Twitter fonksiyonları entegre edilmiş durumdadır. Bu fonksiyonlar, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD adresinde yerleşik Twitter Inc. tarafından sunulmaktadır. Twitter ve „Re-Tweet“ fonksiyonu kullanılmak suretiyle, sizin ziyaret etmiş olduğunuz web siteleri Twitter hesabınızla ilintilendirilmekte ve diğer kullanıcılara bildirilmektedir. Bunda Twitter'e bilgiler de aktarılmaktadır. Sayfaların sunucusu olarak aktarılan bilgilerin içeriği ve bunların Twitter tarafından ne şekilde kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmadığımıza dikkat çekeriz. Buna ilişkin daha ayrıntılı bilgiyi şu adresteki Twitter veri koruma beyânından edinebilirsiniz: https://twitter.com/de/privacy .

Twitter eklentilerinin kullanılması, Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent f temelinde gerçekleşir. Web sitesini işletenin, sosyal medyada mümkün olduğunca kapsamlı görünme şeklinde haklı bir çıkarı vardır.

Twitter'deki veri koruma ayarlarınızı, https://twitter.com/account/settings adresi altında bulunan hesap ayarlarından değiştirebilirsiniz.

Google+ eklentisi

Sayfalarımız Google+ fonksiyonlarından yararlanmaktadır. Sunucu, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde yerleşik Google Inc.'tir.

Bilgilerin toplanması ve iletilmesi: Google+ butonu ile bilgileri tüm dünyada yayınlayabilirsiniz. Google+ butonu üzerinden siz ve diğer kullanıcılar Google ve partnerlerimizden kişiselleştirilmiş içerikler alırsınız. Google hem bir içerik için +1 verdiğiniz yolundaki bilgiyi hem de +1'e tıklamak yoluyla bakmış olduğunuz sayfaya ilişkin bilgileri kaydetmektedir. +1'leriniz Google hizmetlerinde profil adınız ve fotoğrafınızla birlikte bilgi olarak, mesela arama sonuçlarında veya Google profilinizde ya da web sitelerindeki daha başka yerlerde ve internet ilanlarında görünebilir.

Google, +1 faaliyetleriniz hakkındaki bilgileri, Google hizmetlerini siz ve başkaları için daha iyi hale getirmek amacıyla kaydetmektedir. Google butonunu kullanabilmek için dünya çapında görülebilen, herkese açık ve en azından profil adını içermesi gereken bir Google profilinizin olması gerekmektedir. Bu ad, tüm Google hizmetlerinde kullanılmaktadır. Kimi durumlarda bu ad, Google hesabınız üzerinden içerik paylaşırken kullanmış olduğunuz başka bir adın yerine de geçebilir. Google profilinizin kimliği, e-posta adresinizi bilen veya sizin hakkınızda daha başka özdeş bilgilere sahip olan kullanıcılara gösterilebilir.

Toplanan bilgilerin kullanılması: Yukarıda açıklanan kullanım amaçlarının yanısıra sizin vermiş olduğunuz bilgiler, yürürlükteki Google veri koruma hükümleri uyarınca kullanılmaktadır. Google, kullanıcıların +1 faaliyetlerine ilişkin muhtemelen derlenen istatistikleri yayınlamakta veya bunları diğer kullanıcılara ve örneğin yayıncılar, ilancılar veya bağlı web siteleri gibi partnerlere iletmektedir.

Google+ eklentilerinin kullanılması, Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent f temelinde gerçekleşir. Web sitesini işletenin, sosyal medyada mümkün olduğunca kapsamlı görünme şeklinde haklı bir çıkarı vardır.

Instagram eklentisi

Sayfalarımıza Instagram fonksiyonları entegre edilmiş durumdadır. Bu fonksiyonlar 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ABD adresinde yerleşik Instagram Inc. tarafından sunulmaktadır.

Instagram hesabınızda oturumunuz açıkken Instagram butonuna tıklayarak, sayfalarımızın içeriklerini Instagram profilize linkleyebilirsiniz. Böylelikle Instagram, sayfalarımızı ziyaretinizi kullanıcı hesabınıza sınıflandırabilmektedir. Sayfaların sunucusu olarak aktarılan bilgilerin içeriği ve bunların Instagram tarafından ne şekilde kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmadığımıza dikkat çekeriz.

Instagram eklentilerinin kullanılması, Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent f temelinde gerçekleşir. Web sitesini işletenin, sosyal medyada mümkün olduğunca kapsamlı görünme şeklinde haklı bir çıkarı vardır.

Buna ilişkin daha ayrıntılı bilgiyi şu adresteki Instagram veri koruma beyânından edinebilirsiniz: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

LinkedIn eklentisi

Web sitemiz LinkedIn ağının fonksiyonlarını kullanmaktadır. Sunucu, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ABD. adresinde yerleşik LinkedIn Corporation'dur.

LinkedIn fonksiyonlarını içeren sayfalarımızdan birine her girişte LinkedIn sunucularına bağlantı kurulur. LinkedIn, IP adresiniz ile internet sayfalarımızı ziyaret ettiğinize ilişkin olarak bilgilendirilir. LinkedIn'in "Öner butonu"na tıklarsanız ve LinkedIn hesabınızda oturumunuz açık ise, LinkedIn internet sayfamızı ziyaretinizi size ve kullanıcı hesabınıza sınıflandırabilmektedir. Sayfaların sunucusu olarak aktarılan bilgilerin içeriği ve bunların LinkedIn tarafından ne şekilde kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmadığımıza dikkat çekeriz.

LinkedIn eklentilerinin kullanılması, Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent f temelinde gerçekleşir. Web sitesini işletenin, sosyal medyada mümkün olduğunca kapsamlı görünme şeklinde haklı bir çıkarı vardır.

Buna ilişkin daha ayrıntılı bilgiyi şu adresteki LinkedIn veri koruma beyânından edinebilirsiniz: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

XING eklentisi

Web sitemiz XING ağının fonksiyonlarını kullanmaktadır. Sunucu, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Almanya adresinde yerleşik XING AG'dir.

XING fonksiyonlarını içeren sayfalarımızdan birine her girişte XING sunucularına bağlantı kurulur. Bildiğimiz kadarıyla bunda kişisel bilgiler kaydedilmez. Özellikle de IP adresleri kaydedilmez veya kullanma tutumu değerlendirilmez.

XING eklentilerinin kullanılması, Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent f temelinde gerçekleşir. Web sitesini işletenin, sosyal medyada mümkün olduğunca kapsamlı görünme şeklinde haklı bir çıkarı vardır.

Veri koruma ve XING Paylaş butonuna ilişkin daha ayrıntılı bilgiyi şu adresteki XING veri koruma beyânında bulabilirsiniz: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

6. Analiz araçları ve reklam

Google Analytics

Bu web sitesi, web analiz hizmeti olan Google Analytics fonksiyonlarını kullanmaktadır. Sunucu, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde yerleşik Google Inc.'tir.

Google Analytics "tanımlama bilgileri" denilen bilgileri kullanmaktadır. Bunlar bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesi kullanımınızın analizini sağlayan metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri ile bu web sitesini kullanımınız hakkında elde edilen bilgiler, genelde ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılmakta ve orada kaydedilmektedir.

Google-Analytics tanımlama bilgilerinin kaydedilmesi ve bu analiz aracının kullanımı Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent f temelinde gerçekleşmektedir. Web sitesini işletenin, hem web arzını hem de reklamını optimize edilebilmek için kullanıcı tutumunun analiz edilmesinde haklı bir çıkarı vardır.

Anonim IP

Bu web sitesinde Anonim IP fonksiyonunu etkinleştirdik. Böylelikle IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde veya Avrupa Ekonomik Alanı Sözleşmesi'ne üye ülkelerde ABD'ye iletilmeden önce kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda komple IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılmakta ve orada kısaltılmaktadır. Bu web sitesini işletenin emri ile Google, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi aktiviteleri hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesini işletene web sitesi ve internet kullanımına bağlı diğer hizmetleri sunabilmek için bu bilgilerden yararlanır. Google Analytics çerçevesinde internet tarayıcınız tarafından verilen IP adresi Google'ın diğer verileri ile birleştirilmez.

İnternet tarayıcısı eklentisi

Tanımlama bilgilerinin kaydedilmesini internet tarayıcısı yazılımınızı ayarlayarak önleyebilirsiniz; ancak bu durumda muhtemelen bu web sitesinin tüm fonksiyonlarından yararlanamayacağınıza dikkatinizi çekeriz. Bunun dışında, tanımlama bilgileri ile oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilgili verilerin (IP adresiniz de dâhil olmak üzere) Google tarafından toplanmasını ve yine Google tarafından işleme alınmasını, şu linkte mevcut internet tarayıcısı eklentisini indirip kurmak suretiyle önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Veri toplamaya itiraz

Verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak önleyebilirsiniz. İleride bu web sitesine girişinizde verilerinizin toplanmasını önleyecek bir opt-out tanımlama bilgisi yerleştirilir: Google Analytics'i devredışı bırak .

Google Analytics'te kullanıcı bilgileri üzerinde yapılan işlemler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Google veri koruma beyânında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Sipariş işlemleri

Google ile sipariş işlemlerine ilişkin bir sözleşme yaptık ve Google Analytics kullanımında Alman veri koruma mercilerinin sıkı şartlarını olduğu gibi hayata geçirmekteyiz.

Google Analytics'te demografik özellikler

Bu web sitesi Google Analytics'in “demografik özellikler” fonksiyonunu kullanmaktadır. Bununla sayfayı ziyaret edenlerin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında rapor çıkarılabilmektedir. Bu veriler, Google'ın ilgi alanlarına yönelik reklamlarına ve üçüncü hizmet sağlayıcıların ziyaretçi bilgilerine dayanmaktadır. Bu veriler belirli bir kişiye sınıflandırılamamaktadır. Bu fonksiyonu istediğiniz zaman Google hesabınızdaki reklam ayarlarından devredışı bırakabilir veya Google Analytics tarafından hakkınızda bilgi toplanmasını "Veri toplamaya itiraz" başlığı altında anlatılan şekilde genel olarak yasaklayabilirsiniz.

Kaydetme süresi

Google'da tanımlama bilgileri, kullanıcı kodları (örn. kullanıcı ID'si) veya reklam ID'leri (örn. DoubleClick tanımlama bilgileri, Android reklam ID'si) ile bağlantılı olan kullanıcı ve olay bazında kayıtlı bilgiler, 14 ay sonra anonimleştirilir veya silinir. Buna ilişkin detayları şu bağlantıdan görebilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

WordPress Stats

Bu web sitesi kullanıcı erişimlerini istatistiki olarak analiz edebilmek için WordPress Tool Stats kullanmaktadır. Sunucu, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, ABD adresinde yerleşik Automattic Inc'tir.

WordPress Stats, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesini kullanım analizi sağlayan "tanımlama bilgileri" kullanmaktadır. Tanımlama bilgileri tarafından web sitemizin kullanımına ilişkin oluşturulan bilgiler, ABD'deki sunucularda kaydedilmektedir. IP adresiniz işleme alındıktan sonra ve kaydedilmeden önce anonimleştirilmektedir.

“WordPress-Stats” tanımlama bilgileri, siz bunları silene kadar cihazınızda kayıtlı kalır.

“WordPress-Stats” tanımlama bilgilerinin kaydedilmesi ve bu analiz aracının kullanımı Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent f temelinde gerçekleşmektedir. Web sitesini işletenin, hem web arzını hem de reklamını optimize edilebilmek için kullanıcı tutumunun anonimize biçimde analiz edilmesinde haklı bir çıkarı vardır.

İnternet tarayıcınızı tanımlama bilgilerinin cihaza yerleştirilmesinde size bilgi vereceği şekilde ayarlayabilir ve tanımlama bilgilerine sadece münferit durumlarda izin verebilir, tanımlama bilgilerini sadece belirli durumlarda veya genel olarak reddedebilir ya da internet tarayıcısını kapatırken tanımlama bilgilerinin otomatikman silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Tanımlama bilgilerinin devreden çıkarılması halinde web sitemizin işlevselliği sınırlanabilir.

Şu bağlantıya tıklayarak internet tarayıcınıza bir opt-out tanımlama bilgisi yerleştirmek yoluyla bundan böyle bilgilerinizin toplanmasına ve kullanılmasına itiraz edebilirsiniz: https://www.quantcast.com/opt-out/ .

Bilgisayarınızdaki tanımlama bilgilerini silerseniz, opt-out tanımlama bilgisini yeniden yerleştirmek zorundasınız.

Google Analytics Remarketing

Web sitelerimiz, Google AdWords ve Google DoubleClick'in cihazlar üstü fonksiyonları ile bağlantılı olarak Google Analytics Remarketing fonksiyonlarını kullanmaktadır. Sunucu, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde yerleşik Google Inc.'tir.

Bu fonksiyon, Google Analytics Remarketing ile oluşturulan reklam hedef kitlelerinin Google AdWords ve Google DoubleClick'in cihazlar üstü fonksiyonları ile bağlanmasını mümkün kılmaktadır. Böylelikle, bir cihazda (örn. cep telefonunda) daha önceki kullanım ve sörf tutumunuza bağlı olarak size uyarlanmış, ilgi alanlarınıza yönelik, kişiselleştirilmiş reklamlar, bir başka cihazınızda da (örn. tablet veya bilgisayar) gösterilebilmektedir.

Onay vermeniz halinde Google, bu amaçla web ve uygulama internet tarayıcısı geçmişinizi Google hesabınıza bağlamaktadır. Böylelikle, Google hesabınızla oturum açtığınız her cihazda aynı kişiselleştirilmiş reklamlar devreye sokulabilmektedir.

Google Analytics, bu fonksiyonu desteklemek ve hedef grupları cihazlar üstü reklam için tanımlamak ve oluşturmak amacıyla Google tarafından kimlik doğrulama yapılmış olan, geçici olarak bizim Google-Analytics verilerimize bağlanan kullanıcı ID'lerini toplamaktadır.

Cihazlar üstü Remarketing/Targeting'e Google hesabınızda kişiselleştirilmiş reklamları devredışı bırakarak kalıcı biçimde itiraz edebilirsiniz; bunun için şu bağlantıya gidin: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Google hesabınızda kaydedilen verilerin özeti sadece sizin Google'a vereceğiniz veya iptal edebileceğiniz onay temelinde yapılır (Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent a). Google hesabınızda biraraya getirilmeyen veri kaydı işlemlerinde (örn. Google hesabınız olmadığı veya biraraya getirilmesine itiraz ettiğiniz için) verilerin kaydı Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent f'e dayanır. Haklı çıkar, web sitesini işletenin web sitesini ziyaret edenlerin anonimize analizine reklam amaçlı olarak ilgi duymasından doğmaktadır.

Buna ilişkin daha ayrıntılı bilgiyi ve veri koruma hükümlerini şu adresteki Google veri koruma beyânından edinebilirsiniz: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Google AdWords ve Google Conversion-Tracking

Bu web sitesi Google AdWords kullanmaktadır. AdWords, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde yerleşik Google Inc.'in (“Google”) çevrimiçi reklam programıdır.

Google AdWords çerçevesinde Conversion-Tracking kullanmaktayız. Google tarafından verilen bir reklama tıkladığınızda, Conversion-Tracking için bir tanımlama bilgisi yerleştirilir. Tanımlama bilgileri, internet tarayıcısının kullanıcının bilgisayarına bıraktığı küçük yazı dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri 30 gün sonra geçerliliğini kaybederler ve kullanıcının şahsen saptanmasına hizmet etmezler. Kullanıcı bu web sitesinin belirli sayfalarını ziyaret ederse ve tanımlama bilgisinin süresi henüz geçmemiş ise, Google ve biz, kullanıcının reklama tıkladığını ve bu sayfaya yönlendirildiğini anlayabiliriz.

Her Google AdWords müşterisi başka bir tanımlama bilgisi alır. Tanımlama bilgileri AdWords müşterilerinin web siteleri üzerinden izlenemez. Conversion tanımlama bilgileri yardımıyla elde edilen bilgiler, Conversion-Tracking'te karar kılmış olan AdWords müşterileri için Conversion istatistikleri hazırlanmasına hizmet ederler. Müşteriler, reklamlarına tıklayan ve Conversion-Tracking-Tag içeren bir sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğrenirler. Ama kullanıcıların şahsen saptanabileceği bilgileri alamazlar. Tracking'e katılmak istemiyorsanız, Google Conversion-Tracking tanımlama bilgisini internet tarayıcınız üzerinden kullanıcı ayarlarından kolayca devredışı bırakarak bu kullanıma itiraz edebilirsiniz. Bu takdirde Conversion-Tracking istatistiklerine girmezsiniz.

“Conversion tanımlama bilgilerinin” kaydedilmesi ve bu Tracking aracının kullanılması Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent f temelinde yapılır. Web sitesini işletenin, hem web arzını hem de reklamını optimize edilebilmek için kullanıcı tutumunun analiz edilmesinde haklı bir çıkarı vardır.

Google AdWords ve Google Conversion-Tracking hakkında ayrıntılı bilgiyi Google veri koruma hükümlerinde bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

İnternet tarayıcınızı tanımlama bilgilerinin cihaza yerleştirilmesinde size bilgi vereceği şekilde ayarlayabilir ve tanımlama bilgilerine sadece münferit durumlarda izin verebilir, tanımlama bilgilerini sadece belirli durumlarda veya genel olarak reddedebilir ya da internet tarayıcısını kapatırken tanımlama bilgilerinin otomatikman silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Tanımlama bilgilerinin devreden çıkarılması halinde bu web sitesinin işlevselliği sınırlanabilir.

Facebook Pixel

Web sitemiz konversiyon ölçümü için 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD adresinde yerleşik Facebook Inc.'in (“Facebook”) ziyaretçi aksiyonu pikselini kullanmaktadır.

Böylelikle bir Facebook reklamına tıkladıktan sonra web sitesine yönlendirilen ziyaretçilerin tutumu izlenebilmektedir. Bu sayede istatistiki ve piyasa araştırmaları için Facebook reklamlarının etkisi analiz edilebilmekte ve gelecekteki reklamlar optimize edilebilmektedir.

Toplanan bilgiler web sitesinin işletmecisi olarak bizim için anonimdir, yani kullanıcıların kimliği hakkında herhangi bir çıkarım yapmamız mümkün değildir. Ama bilgiler Facebook tarafından kaydedilmekte ve işleme alınmakta olup, böylelikle ilgili kullanıcı profili ile bağlantı kurmak mümkündür ve Facebook bu bilgileri kendi reklamları için Facebook Veri Kullanım Yönergesi uyarınca kullanabilmektedir. Facebook bu sayede Facebook sayfalarında veya Facebook dışında reklam verilmesini sağlayabilmektedir. Bilgilerin bu şekilde kullanımına sayfayı işleten olarak herhangi bir etkimiz olamamaktadır.

Facebook-Pixel'in kullanılması, Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent f temelinde gerçekleşir. Web sitesini işletenin, sosyal medyada da olmak üzere etkili reklamda haklı bir çıkarı vardır.

Facebook veri koruma açıklamalarında mahremiyetinizin korunması hakkında daha ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

Ayrıca https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen adresinde reklam ayarlarından “Custom Audiences” Remarketing fonksiyonunu devredışı bırakabilirsiniz. Bunun için Facebook'ta oturum açmış olmanız gereklidir.

Facebook hesabınız yoksa, European Interactive Digital Advertising Alliance web sitesinde Facebook'un kullanım bazındaki reklamlarını devredışı bırakabilirsiniz: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

7. Haber bülteni

Haber bülteni verileri

Web sitesinde sunduğumuz haber bültenini almak istemeniz halinde, sizden bir e-posta adresine ve bu e-posta adresinin sahibinin siz olup olmadığını ve haber bülteninin gönderilmesini kabul edip etmediğinizi kontrol etmemize izin veren bilgilere ihtiyacımız vardır. Daha başka bilgiler toplanmaz veya sadece gönüllülük bazında toplanır. Bu verileri sadece istenen bilgilerin gönderilmesi için kullanmakta olup, başkalarına vermeyiz.

Haber bülteni formuna girilen bilgilerin işleme alınması sadece onayınıza dayanarak yapılır (Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent a). Bilgilerin ve e-posta adresinin kaydedilmesine ve bunların haber bültenini göndermek için kullanılmasına dair verilen onayı, mesela haber bültenindeki "abonelik iptali" bağlantısı üzerinden her zaman iptal edebilirsiniz. Daha önce gerçekleşen veri işlemlerin yasallığı bu iptalden etkilenmez.

Haber bültenini almak için bize verdiğiniz bilgiler, haber bülteninden çıkmanıza kadar bizde kayıtlı kalır ve haber bülteninden çıkmanızla beraber silinir. Başka amaçlarla bizde kaydedilmiş olan bilgileriniz bundan etkilenmez.

8. Eklentiler ve araçlar

Genişletilmiş veri korumada YouTube

Web sitemiz YouTube web sitesinin eklentilerini kullanmaktadır. İşleten LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD adresinde yerleşik YouTube'tur.

Biz YouTube'u genişletilmiş veri koruma modunda kullanmaktayız. YouTube'a göre bu mod sayesinde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri video seyretmeden önce onlara ilişkin bilgi kaydetmemektedir. Buna karşın bilgilerin YouTube partnerlerine verilmesi, genişletilmiş veri koruma modu ile her zaman engellenememektedir. Böylelikle YouTube – video seyredip seyretmemenizden bağımsız olarak – Google DoubleClick ağıyla bağlantı kurmaktadır.

Web sitesimizdeki bir YouTube videosunu başlatmanızla birlikte YouTube sunucularıyla bağlantı kurulmaktadır. Bunda YouTube sunucusuna sayfalarımızdan hangilerini ziyaret ettiğiniz bildirilmektedir. YouTube hesabınızda oturumunuz açık ise, YouTube'a sörf tutumunuzu doğrudan kişisel profilinize sınıflandırma imkanını vermiş olmaktasınız. YouTube hesabınızda oturumunuzu kapatarak bunu engelleyebilirsiniz.

Ayrıca YouTube bir videonun başlatılmasıyla beraber çeşitli tanımlama bilgilerini cihazınıza kaydedebilir. YouTube bu tanımlama bilgileri sayesinde web sitemizin ziyaretçileri hakkında bilgi edinebilir. Bu bilgiler mesela video istatistikleri tutmak, daha kullanıcı dostu olmak ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılmaktadır. Tanımlama bilgileri, siz bunları silene kadar cihazınızda kayıtlı kalır.

Bir YouTube videosunun başlatılmasıyla beraber bizim etkimizin olmadığı daha başka veri işlemler de tetiklenebilir.

YouTube kullanımı, çevrimiçi arzımızın göze hitâp edecek şekilde görünmesi içindir. Bu, Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent f uyarınca haklı bir gerekçedir.

YouTube veri koruması hakkında daha ayrıntılı bilgiyi onların şu adresteki veri koruma beyânında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google Maps (Onay üzerine)

Bu sayfa, bir API üzerinden Google Maps harita hizmetini kullanmaktadır. Sunucu, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD adresinde yerleşik Google Inc.'dir.

Web sitemizde veri korumayı sağlayabilmek için web sitemize ilk girdiğinizde Google Maps devredışı bırakılmıştır. Google sunucularıyla doğrudan bağlantı ancak Google Maps'i sizin kendinizin etkinleştirmeniz durumunda kurulmaktadır (Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent a uyarınca onay). Böylelikle sayfaya ilk girer girmez verilerinizin Google'a aktarılmasının önüne geçilmiş olunmaktadır.

Google Maps, etkinleştirmeden sonra IP adresinizi kaydetmektedir. Bu daha sonra genelde ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılmakta ve orada kaydedilmektedir. Bu sayfanın sağlayıcısı, Google Maps'in etkinleştirilmesinden sonra bu veri transferine etki edememektedir.

Kullanıcı bilgileri üzerinde yapılan işlemler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Google veri koruma beyânında bulabilirsiniz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

9. Kendi hizmetlerimiz

İş başvuruları

Size bize iş başvurusunda bulunma olanağını tanımaktayız (örneğin e-postayla, postayla veya çevrimiçi iş başvurusu formuyla). Aşağıda size iş başvurusu süreci çerçevesinde toplanan kişisel bilgilerinizin kapsamı, amacı ve kullanımı hakkında bilgi vereceğiz. Bilgilerinizin toplanmasının, işlenmesinin ve kullanımının yürürlükteki veri koruma hukukuna ve diğer tüm yasal hükümlere uygun olarak yapıldığına ve bilgilerinizin büyük bir gizlilik içerisinde işleme alındığına dair güvence veririz.

Toplanan verilerin kapsamı ve amacı

Bize iş başvurusunda bulunmanız durumunda, buna bağlı kişisel bilgilerinizi (örn. iletişim bilgileri, iş başvurusu evrakları, iş başvurusu görüşmeleri çerçevesinde alınan notlar vb.) iş ilişkisi tesis edilmesi için karar vermede gerekli olduğu sürece işleme almaktayız. Bunun yasal dayanağı Alman hukukuna göre yeni Federal Veri Koruma Yasası 26. maddesi (iş ilişkisi kurulması), Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent b (genel sözleşme ilişkisi kurulması) ve – onay vermiş olduğunuz sürece – Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent a'dır. Onay her zaman iptal edilebilir. Kişisel bilgileriniz şirketimiz bünyesinde sadece iş başvurunuzun işleme alınması ile ilgilenen kişilere iletilir.

İş başvurusunun sonucunun olumlu olması halinde, vermiş olduğunuz bilgiler, yeni Federal Veri Koruma Yasası 26. maddesine ve Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent b'ye dayanarak iş ilişkisinin kurulması amacıyla veri işlem sistemlerimize kaydedilir.

Veri saklama süresi

Size herhangi bir iş teklifinde bulunamamamız, iş teklifini sizin geri çevirmeniz, iş başvurunuzu geri çekmeniz, veri işlem için verdiğiniz onayı iptal etmeniz veya bizden bilgilerin silinmesini talep etmeniz durumunda, muhtemelen bizde kalmış olan iş başvurusu evrakları da dâhil olmak üzere vermiş olduğunuz bilgiler, bir çelişki halinde iş başvurusu sürecine ilişkin ayrıntılara dönebilmek amacıyla iş başvurusu işleminin tamamlanmasından sonra en fazla 6 ay süreyle kayıtlı kalır veya saklanır (saklama süresi) (Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent f).

BU VERİ SAKLAMAYA BİZİM ÇIKARLARIMIZDAN DAHA AĞIR BASAN HAKLI ÇIKARLARINIZIN SÖZ KONUSU OLMASI HALİNDE İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ.

Bu bilgiler, yasal bir saklama yükümlülüğü ya da saklamaya devam etmek için başka bir hukuki neden olmadığı sürece saklama süresinin dolmasından sonra silinir. Bilgilerinizin saklama süresinin dolmasından sonra da saklanmasının gerekli olduğunun anlaşılması halinde (örn. muhtemel veya mevcut bir hukuki anlaşmazlık yüzünden), bilgiler ancak tamamen gereksiz hale geldikten sonra silinir. Diğer yasal saklama yükümlülükleri bundan etkilenmez.