Полiтика конфiденцiйностi

Полiтика конфiденцiйностi

Політика конфіденційності

Загальні відомості

Ми як оператор цього та інших вебсайтів дуже серйозно ставимося до захисту ваших персональних даних. Ми обробляємо ваші персональні дані на умовах конфіденційності та відповідно до законодавчих норм щодо захисту даних і цієї політики конфіденційності.

Ця політика конфіденційності пояснює тип, обсяг і мету обробки персональних даних (надалі скорочено — «дані») у межах нашої онлайн-пропозиції та пов’язаних із нею вебсайтів, функцій і вмісту, а також інших зовнішніх видів онлайн-присутності, таких як наш профіль у соціальних мережах або інші пропоновані служби та використовувані ІТ-системи.

Стосовно використаної термінології, зокрема понять «персональні дані» чи їх «обробка», ми посилаємося на визначення в ст. 4 Загального регламенту ЄС щодо захисту даних (ЗРЗД).

Заходи безпеки

Відповідно до ст. 32 ЗРЗД ми вживаємо відповідних технічних та організаційних заходів для забезпечення відповідного ризику рівня захисту, беручи до уваги сучасний рівень техніки, витрати на впровадження та тип, обсяг, обставини та цілі обробки, а також різну ймовірність виникнення та серйозність ризику для прав і свобод фізичних осіб.

До цих заходів належать, зокрема, забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних шляхом контролю фізичного доступу до даних, а також пов’язаних із ними операцій звернення, введення, передачі, забезпечення доступності та їх розділення.

Окрім того, ми встановили процедури, які забезпечують реалізацію прав суб’єктів даних, видалення даних і реагування на загрози для даних. До того ж, ми вже враховуємо правила захисту персональних даних під час розробки чи вибору обладнання, програмного забезпечення та процесів відповідно до принципу захисту даних за допомогою технологічного дизайну та зручних для захисту даних налаштувань за замовчуванням (ст. 25 ЗРЗД).

До цих заходів безпеки належить, зокрема, зашифрована передача даних між вашим браузером і нашим сервером.

SSL- або TLS-шифрування

Із міркувань безпеки та для захисту передачі конфіденційного вмісту, наприклад замовлень або запитів, які ви надсилаєте нам як оператору сайту, цей сайт використовує актуальне SSL- або TLS-шифрування. Ви можете розпізнати зашифроване з’єднання за зміною адресного рядка браузера з «http://» на «https://», а також за символом замка в рядку браузера.

Якщо активовано SSL або TLS-шифрування, дані, які ви нам передаєте, не можуть бути прочитані третіми сторонами у вигляді звичайного тексту.

Безпека даних в Інтернеті

Ми б хотіли зазначити, що передача даних в Інтернеті (наприклад, під час спілкування електронною поштою) може мати прогалини в безпеці. Повний захист даних від доступу третіх осіб неможливий.

Обробка даних на цьому вебсайті

З одного боку, ваші дані збираються тоді, коли ви надаєте їх нам. Це можуть бути, наприклад, дані, які ви вводите в контактну форму.

Інші дані автоматично реєструються ІТ-системами, коли ви відвідуєте вебсайт. Це насамперед технічні дані, наприклад щодо інтернет-браузера, операційної системи або тривалості перегляду сторінки. Ці дані збираються автоматично, щойно ви заходите на наш вебсайт.

Частина даних збирається для того, щоб гарантувати належну роботу вебсайту. Інші дані можуть використовуватися для аналізу поведінки користувачів.

Ви маєте право в будь-який час отримати інформацію про походження, одержувача та призначення ваших збережених персональних даних. Ви також маєте право вимагати виправлення, блокування або видалення цих даних. Ви можете зв’язатися з нами в будь-який час за адресою, вказаною у вихідних даних, якщо у вас виникнуть додаткові запитання щодо захисту даних. Ви також маєте право подати скаргу до компетентного наглядового органу.

Ви також маєте право за певних обставин вимагати обмеження обробки ваших персональних даних.

Детальну інформацію про ваші права як суб’єкта даних викладено в цій політиці конфіденційності в розділі «Загальні вказівки й обов’язкова інформація».

Інструменти аналізу та сторонні інструменти

Коли ви відвідуєте наш вебсайт, ваша поведінка як користувача може проходити статистичну оцінку. В основному це робиться за допомогою так званих програм аналізу.

Детальну інформацію про це викладено в цій політиці конфіденційності в розділі «Інструменти аналізу та реклама».

Платіжні операції на цьому вебсайті

Якщо після укладення договору, який передбачає оплату, виникає зобов’язання надіслати нам ваші платіжні дані (наприклад, номер рахунку для авторизації списання коштів), ці дані потрібні для обробки платежу.

Платіжні операції з використанням звичайних платіжних засобів (Visa/MasterCard, прямий дебет) здійснюються виключно з використанням зашифрованого SSL або TLS-з’єднання. Ви можете розпізнати зашифроване з’єднання за зміною адресного рядка браузера з «http://» на «https://», а також за символом замка в рядку браузера.

Завдяки зашифрованому зв’язку ваші платіжні дані, які ви нам передаєте, не можуть бути прочитані третіми особами.

Співпраця з контрактними підрядниками та третіми особами

Якщо в рамках нашої обробки ми розкриваємо дані іншим особам і компаніям (контрактним підрядникам або третім сторонам), передаємо їм дані або іншим чином надаємо їм доступ до даних, це робиться лише на підставі закону (наприклад, якщо передача даних третім сторонам, таким як постачальники платіжних послуг відповідно до ст. 6, п. 1, літ. «b» ЗРЗД, необхідна для виконання договору), якщо ви дали на це згоду, якщо це передбачено юридичним зобов’язанням або на основі наших законних інтересів (наприклад, під час використання підрядників, вебхостів тощо).

Якщо ми доручаємо третім сторонам обробляти дані від нашого імені (обробка за дорученням), це здійснюється на основі договору відповідно до ст. 28, п. 3 ЗРЗД.

Примітка щодо передачі даних до США та інших третіх країн

Якщо ми обробляємо дані в третій країні (тобто в країні за межами Європейського Союзу (ЄС) або Європейської економічної зони (ЄЕЗ)), або якщо це відбувається в контексті використання сторонніх послуг або розкриття чи передачі даних третім особам, це має місце лише за умови виконання наших (перед)договірних зобов’язань на основі вашої згоди, на основі юридичного зобов’язання або на основі наших законних інтересів. Відповідно до дозволів, передбачених законом або договором, ми обробляємо або доручаємо обробку даних у третій країні лише за умови дотримання спеціальних вимог ст. 44 та наступних статей ЗРЗД. Це означає, що обробка відбувається, наприклад, на основі спеціальних гарантій, таких як офіційно визнане визначення рівня захисту даних, що відповідає рівню ЄС, або дотримання офіційно визнаних спеціальних договірних зобов’язань (так звані «стандартні договірні положення»).

Окрім іншого, ми використовуємо інструменти компаній, розташованих у США чи в інших третіх країнах, які не є безпечними з точки зору законодавства про захист даних. Якщо ці інструменти активні, ваші персональні дані може бути передано до цих третіх країн і оброблено там. Ми б хотіли зазначити, що в цих країнах не може бути гарантовано порівнянний з ЄС рівень захисту даних. Наприклад, американські компанії зобов’язані надавати персональні дані органам безпеки, і ви як суб’єкт даних не можете вжити судових заходів проти цього. Тому не можна виключати, що органи влади США (наприклад, секретні служби) будуть обробляти, оцінювати та постійно зберігати ваші дані на серверах США з метою моніторингу. Ми не маємо впливу на ці операції з обробки.

Тривалість зберігання

Якщо в цій політиці конфіденційності не вказано конкретний період зберігання, ваші персональні дані залишатимуться в нас, доки мета обробки даних не втратить актуальність.

Якщо ви подасте законний запит на видалення або відкликаєте свою згоду на обробку даних, ваші дані буде видалено, якщо у нас немає інших законодавчо дозволених причин для зберігання ваших персональних даних (наприклад, щодо періодів зберігання, передбачених податковим або комерційним правом); в останньому випадку дані буде видалено, коли ці причини щезнуть.

Пояснення термінів

ЗРЗД

Загальний регламент ЄС щодо захисту даних (Регламент ЄС 2016/679)

Основний закон про захист даних на європейському рівні, який має пряму юридичну силу в усіх країнах-членах ЄС

BDSG

Національний закон про захист даних (Bundesdatenschutzgesetz).

TTDSG

Закон про захист даних і захист приватної сфери в телекомунікаціях і телемедіа (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz)

Адаптує попередні правила захисту даних для телемедіа та телекомунікаційних послуг до Регламенту (ЄС) 2016/679 (Загальний регламент щодо захисту даних) і імплементує положення Директиви 2002/58/EC (Директива про електронну конфіденційність) у національне законодавство.

Персональні дані

Будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої фізичної особи чи фізичної особи, яку можна ідентифікувати. (ст. 4, № 1 ЗРЗД)

Відповідальна особа

Фізична або юридична особа, орган влади, установа чи інший орган, який самостійно або спільно з іншими приймає рішення щодо цілей і засобів обробки персональних даних. (ст. 4, № 7 ЗРЗД)

Згода (суб’єкта даних)

Будь-яке добровільне, поінформоване та недвозначне волевиявлення в конкретному випадку у формі заяви або іншої чітко підтверджуваної дії, за допомогою якої суб’єкт даних вказує, що він погоджується на обробку своїх персональних даних. (ст. 4, № 11 ЗРЗД)

1 Орган обробки/відповідальна особа

Орган обробки даних і, отже, особа, відповідальна за обробку даних у розумінні закону про захист даних на цьому вебсайті

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz

Контактні дані: див. вихідні дані

Якщо у вихідних даних зазначено іншого оператора вебсайту, цей оператор також вважається відповідальним за обробку даних на цьому вебсайті відповідно до закону про захист даних.

Уповноважений із захисту даних згідно зі ст. 37–39 ЗРЗД

Ми призначили уповноваженого із захисту даних:

Boris Koppenhöfer
c/o Koppenhöfer & Werner Beratungsgesellschaft mbH
Nikolausstraße 11
65343 Eltville am Rhein

Телефон: +49(6123)9213-61
Ел. пошта: datenschutz@werner-mertz.com

2 Загальні вказівки й обов’язкова інформація

Відкликання вашої згоди на обробку даних

Багато операцій з обробки даних можуть здійснюватися лише з вашої прямої згоди. Ви можете в будь-який момент відкликати вже надану згоду. Для цього необхідно лише надіслати нам неформальне повідомлення електронною поштою. Це відкликання не впливає на законність обробки даних, яка мала місце до відкликання.

Право на заперечення проти обробки даних в особливих випадках і проти прямої реклами (ст. 21 ЗРЗД)

ЯКЩО ОБРОБКА ДАНИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ СТ. 6, П. 1, ЛІТ. «E» АБО «F» ЗРЗД, ВИ МАЄТЕ ПРАВО В БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС ЗАПЕРЕЧИТИ ПРОТИ ОБРОБКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ З ПРИЧИН, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ВАШОЇ КОНКРЕТНОЇ СИТУАЦІЇ; ЦЕ ТАКОЖ СТОСУЄТЬСЯ СТВОРЕННЯ ПРОФІЛІВ НА ОСНОВІ ЦИХ ПОЛОЖЕНЬ. ВІДПОВІДНУ ПРАВОВУ ПІДСТАВУ, НА ЯКІЙ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОБРОБКА ДАНИХ, ВКАЗАНО В ЦІЙ ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ЯКЩО ВИ ПОДАСТЕ ЗАПЕРЕЧЕННЯ, МИ БІЛЬШЕ НЕ БУДЕМО ОБРОБЛЯТИ ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКЩО НЕ ЗМОЖЕМО ДОВЕСТИ НАЯВНІСТЬ ВАГОМИХ І ГІДНИХ ЗАХИСТУ ПРИЧИН ДЛЯ ОБРОБКИ, ЯКІ МАЮТЬ ПЕРЕВАГУ НАД ВАШИМИ ІНТЕРЕСАМИ, ПРАВАМИ ТА СВОБОДАМИ, АБО ЯКЩО ОБРОБКА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З МЕТОЮ ПОДАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ ЧИ ЗАХИСТУ ЮРИДИЧНИХ ПОЗОВІВ (ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЗГІДНО ЗІ СТ. 21, П. 1 ЗРЗД).

ЯКЩО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ОБРОБЛЯЮТЬСЯ ДЛЯ НАДАННЯ ПРЯМОЇ РЕКЛАМИ, ВИ МАЄТЕ ПРАВО В БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС ЗАПЕРЕЧИТИ ПРОТИ ОБРОБКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ТАКОЇ РЕКЛАМИ; ЦЕ ТАКОЖ СТОСУЄТЬСЯ СТВОРЕННЯ ПРОФІЛІВ ТІЄЮ МІРОЮ, ЯКОЮ ЦЕ ПОВ’ЯЗАНО З ТАКОЮ ПРЯМОЮ РЕКЛАМОЮ. ЯКЩО ВИ ПОДАЄТЕ ЗАПЕРЕЧЕННЯ, ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ БІЛЬШЕ НЕ БУДУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПРЯМОЇ РЕКЛАМИ (ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЗГІДНО ЗІ СТ. 21, П. 2 ЗРЗД).

Право на подання скарг до наглядового органу

У разі порушення ЗРЗД або інших нормативних актів щодо захисту даних суб’єкт даних має право подати скаргу до наглядового органу з питань захисту даних, зокрема в державі-члені свого постійного проживання, за місцем роботи або за місцем заявленого порушення. Право на подання скарги не обмежує ваше право на використання будь-яких інших засобів адміністративного або судового захисту.

Право на перенесення даних

Ви маєте право на те, щоб дані, які ми обробляємо в автоматичному режимі на підставі вашої згоди або на виконання договору, було передано вам або третій стороні в загальноприйнятому машинозчитуваному форматі. Якщо ви подасте запит на пряму передачу даних іншій відповідальній особі, це буде виконано лише тією мірою, якою це технічно можливо.

Отримання інформації, видалення та виправлення

У рамках чинних законодавчих положень ви в будь-який час маєте право на отримання інформації про ваші збережені персональні дані, їх походження та одержувача, а також мету обробки даних, а у відповідних випадках — право на виправлення чи видалення цих даних. Ви можете зв’язатися з нами в будь-який час за адресою, вказаною у вихідних даних, якщо у вас виникнуть додаткові запитання щодо персональних даних.

Право на обмеження обробки

Ви маєте право вимагати обмеження обробки ваших персональних даних. Для цього ви можете зв’язатися з нами в будь-який час за адресою, вказаною у вихідних даних. Право на обмеження обробки існує в наведених нижче випадках.

  • Якщо ви оскаржуєте точність ваших особистих даних, які ми зберігаємо, нам зазвичай потрібен час, щоб перевірити це. На час перевірки ви маєте право вимагати обмеження обробки ваших персональних даних.
  • Якщо обробка ваших персональних даних відбулася/відбувається незаконно, ви можете подати запит на обмеження обробки даних замість видалення даних.
  • Якщо нам більше не потрібні ваші персональні дані, але вони потрібні вам для реалізації, захисту чи висування правових вимог, ви маєте право вимагати обмеження обробки ваших персональних даних замість видалення даних.
  • Якщо ви подали заперечення відповідно до ст. 21, п. 1 ЗРЗД, ваші та наші інтереси повинні бути зважені. А допоки не буде визначено, чиї інтереси переважають, ви маєте право вимагати обмеження обробки ваших персональних даних.

Якщо ви обмежили обробку своїх персональних даних, ці дані — окрім їх зберігання — можуть оброблятися лише за вашою згодою, або для висування, реалізації чи захисту правових вимог, або для захисту прав іншої фізичної чи юридичної особи, або для реалізації важливих суспільних інтересів Європейського Союзу або держави-члена.

3 Хостинг, постачальники послуг і мережі доставки вмісту (CDN)

Зовнішній хостинг

Наші вебсайти користуються послугами хостингу від зовнішніх постачальників (хостерів). Персональні дані, зібрані на цьому вебсайті, зберігаються на серверах хостера. В першу чергу це можуть бути IP-адреси, контактні запити, метадані та комунікаційні дані, контрактні дані, контактні дані, імена, операції доступу до вебсайту та інші дані, що генеруються вебсайтом.

Залучення хостера відбувається з метою виконання договору з нашими потенційними та наявними клієнтами (ст. 6, п. 1, літ. «b» ЗРЗД) та в інтересах безпечного, швидкого й ефективного надання нашої онлайн-пропозиції силами професійного постачальника послуг (ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД). Якщо було подано відповідний запит на отримання згоди, обробка відбувається виключно на підставі ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД та § 25, п. 1 TTDSG, якщо згода поширюється на зберігання файлів cookie або якщо доступ до інформації здійснюється на кінцевому пристрої користувача (наприклад, в разі створення цифрових відбитків пристрою) у розумінні TTDSG. Згоду можна відкликати в будь-який момент.

Наш хостер оброблятиме ваші дані лише в тому обсязі, який є необхідним для надання передбачених договором послуг, і з дотриманням наших інструкцій щодо цих даних.

Ми користуємося послугами вказаних нижче хостерів.

Domainfactory GmbH
Neuturmstrasse 5
80331 München

Постачальники послуг/агенції

Ми залучаємо постачальників послуг для розробки, адміністрування та/або обслуговування наших вебсайтів.

Наші постачальники послуг обробляють ваші дані лише в тому обсязі, який є необхідним для виконання їхніх завдань, і дотримуються наших інструкцій щодо цих даних.

Ми співпрацюємо зі вказаними нижче постачальниками послуг.

Knecht GmbH
Gaulsheimer Straße 16
55437 Ockenheim

Deep Media Technologies GmbH
Hohe Bleichen 8
20354 Hamburg
Germany

Vollbild Markus Schäfer & Mathias Sporn
Immelmannstraße 7A
55124 Mainz

4 Файли cookie, локальне зберігання

Файли cookie

Наш вебсайт використовує так звані файли cookie. Файли cookie — це невеликі текстові файли, які не завдають жодної шкоди вашому кінцевому пристрою. Вони зберігаються на вашому кінцевому пристрої тимчасово протягом сеансу (файли cookie сеансу) або постійно (постійні файли cookie). Файли cookie сеансу автоматично видаляються після вашого відвідування. Постійні файли cookie зберігаються на вашому кінцевому пристрої, доки ви не видалите їх самостійно або доки вони не будуть автоматично видалені вашим веббраузером.

У деяких випадках, коли ви заходите на наш сайт, на вашому кінцевому пристрої також можуть зберігатися файли cookie від сторонніх компаній (сторонні файли cookie). Вони дозволяють нам або вам використовувати певні послуги сторонньої компанії (наприклад, файли cookie для обробки платіжних послуг).

Файли cookie мають різні функції. Багато файлів cookie є технічно необхідними, оскільки певні функції вебсайту не працювали б без них (наприклад, функція кошика або відображення відео). Інші файли cookie використовуються для оцінки поведінки користувачів або для відображення реклами.

Файли cookie, необхідні для здійснення процесу електронного зв’язку, забезпечення певних функцій, якими ви хочете скористатися (наприклад, для функції кошика) або для оптимізації вебсайту (наприклад, файли cookie для вимірювання вебаудиторії), тобто необхідні файли cookie, зберігаються на підставі ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД, якщо не вказано іншу правову підставу. Оператор вебсайту має законний інтерес у зберіганні необхідних файлів cookie для технічно безпомилкового та оптимізованого надання своїх послуг. Якщо було подано запит на отримання згоди на зберігання файлів cookie та подібних технологій розпізнавання, обробка відбувається виключно на основі цієї згоди (ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД та § 25, п. 1 TTDSG); цю згоду можна відкликати в будь-який час.

Ви можете налаштувати свій браузер таким чином, щоб ви отримували інформацію про налаштування файлів cookie, і дозволяли зберігати файли cookie лише в окремих випадках; ви можете заборонити файли cookie для певних випадків або в цілому; а також ви можете активувати автоматичне видалення файлів cookie після закривання браузера. Якщо файли cookie вимкнено, функціональні можливості цього вебсайту може бути обмежено.

Якщо файли cookie використовуються сторонніми компаніями або для цілей аналізу, ми повідомимо вас про це окремо в рамках цієї політики конфіденційності та, якщо необхідно, попросимо вашої згоди.

Локальне зберігання

Окрім файлів cookie, ми також використовуємо так звану технологію локального зберігання (також відому як «локальні дані» та «локальне сховище»), щоб ви могли адаптувати наш вебсайт відповідно до своїх потреб. При цьому дані зберігаються локально в кеші вашого вебпереглядача, який продовжує існувати навіть після того, як ви закриєте вікно вебпереглядача чи вийдете з програми, якщо ви не видалите цей кеш.

Локальне зберігання дозволяє зберігати ваші налаштування під час використання наших вебсайтів на вашому комп’ютері, щоб ви могли ними користуватися. Локально збережені дані використовуються, наприклад, для розпізнавання вас як користувача відповідного вебсайту або для повторного використання ваших налаштувань під час повторного відвідування відповідного вебсайту.

Сторонні особи не можуть отримати доступ до локально збережених даних. Вони не передаються третім особам і не використовуватимуться для цілей, відмінних від зазначених вище.

Оскільки використання технології локального зберігання не є абсолютно необхідним для забезпечення функціональності наших вебсайтів, ми використовуємо його лише за вашою згодою, пор. § 25 TTDSG і ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД. Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час.

Інструмент надання згоди

Наші вебсайти використовують технологію надання згоди, щоб отримати вашу згоду на зберігання певних файлів cookie на вашому кінцевому пристрої або на використання певних технологій та щоб задокументувати це відповідно до норм захисту даних.

Коли ви заходите на наш відповідний вебсайт, встановлюється з’єднання з нашими серверами, щоб отримати вашу згоду та надати інші пояснення щодо використання файлів cookie. Потім ми зберігаємо файл cookie у вашому браузері, щоб мати можливість зіставити надану згоду або її відкликання з вашою особою. Зібрані таким чином дані зберігаються до тих пір, поки ви не попросите нас видалити їх, доки ви не видалите файл cookie самостійно або доки ціль зберігання даних не втратить актуальність. Обов’язкові законодавчі вимоги щодо зберігання залишаються без змін.

Ця технологія використовується для отримання передбаченої законом згоди на використання файлів cookie. Правовою підставою для цього є ст. 6, п. 1, літ. «c» ЗРЗД.

CCM19

Поміж іншим, наші вебсайти використовують CCM19, щоб отримати вашу згоду на зберігання певних файлів cookie на вашому кінцевому пристрої або на використання певних технологій та щоб задокументувати це відповідно до норм захисту даних. Постачальником цієї технології є компанія Papoo Software & Media GmbH, зареєстрована за адресою Auguststr. 4, 53229 Bonn (надалі — «CCM19»).

Коли ви заходите на наш відповідний вебсайт, встановлюється з’єднання з серверами CCM19, щоб отримати вашу згоду та надати інші пояснення щодо використання файлів cookie. Потім CCM19 зберігає файл cookie у вашому браузері, щоб мати можливість зіставити надану згоду або її відкликання з вашою особою. Зібрані таким чином дані зберігаються до тих пір, поки ви не попросите нас видалити їх, доки ви не видалите файл cookie CCM19 самостійно або доки мета зберігання даних не втратить актуальність. Обов’язкові законодавчі вимоги щодо зберігання залишаються без змін.

Технологія CCM19 використовується для отримання передбаченої законом згоди на використання файлів cookie. Правовою підставою для цього є ст. 6, п. 1, пп. 1, літ. «c» ЗРЗД.

Налаштування файлів cookie

Параметри ccm19

Інформація про файли cookie/локальне зберігання

інформація про файли cookie

5 Обробка даних на вебсайті

Файли журналу сервера

Постачальник вебсайту автоматично збирає та зберігає інформацію в так званих файлах журналу сервера, які ваш браузер автоматично передає нам. Ця інформація включає вказані нижче типи даних.

  • Тип і версія браузера
  • Використовувана операційна система
  • URL-адреса реферера
  • Ім’я хоста комп’ютера, який здійснює доступ
  • Час запиту на сервер
  • IP-адреса

Ці дані не об’єднуються з іншими джерелами даних.

Ці дані збираються на підставі ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД. Оператор вебсайту має законний інтерес у технічно безпомилковому представленні та оптимізації свого вебсайту — і для цього необхідно реєструвати дані в файлах журналу сервера.

Контактна форма

Якщо ви надсилаєте нам запити за допомогою контактної форми, ваші дані, які ви вводите в форму для запита, включно з контактними даними, зберігатимуться у нас з метою обробки запиту та на випадок виникнення уточнюючих запитань. Ми не передаємо ці дані без вашої згоди.

Ці дані обробляються на підставі ст. 6, п. 1, літ. «b» ЗРЗД, якщо ваш запит пов’язаний із виконанням контракту або необхідний для вжиття переддоговірних заходів. У всіх інших випадках підставою для обробки є наш законний інтерес в ефективній обробці звернених до нас запитів (ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД) або ваша згода (ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД), якщо ми подавали запит на отримання вашої згоди.

Дані, які ви вводите в контактну форму, залишатимуться у нас, доки ви не попросите нас видалити їх, доки ви не відкличете свою згоду на зберігання або дови мета зберігання даних не втратить актуальність (наприклад, після обробки вашого запиту). Обов’язкові законодавчі положення, зокрема щодо періодів зберігання, залишаються без змін.

Запити від блогерів

Якщо ви надсилаєте нам запити за допомогою форми запиту для блогерів, ваші дані, які ви вводите в форму, включно з контактними даними, зберігатимуться у нас з метою обробки запиту та на випадок виникнення уточнюючих запитань. Ми не передаємо ці дані без вашої згоди.

Тому обробка даних, які ви вводите в форму, завжди ґрунтується на вашій згоді (ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД). Ви можете в будь-який момент відкликати цю згоду. Для цього необхідно лише надіслати нам неформальне повідомлення електронною поштою. Це відкликання не впливає на законність обробки даних, яка мала місце до відкликання.

Ці дані обробляються на підставі ст. 6, п. 1, літ. «b» ЗРЗД, якщо ваш запит пов’язаний із виконанням контракту або необхідний для вжиття переддоговірних заходів.

Дані, які ви вводите в контактну форму, залишатимуться у нас, доки ви не попросите нас видалити їх, доки ви не відкличете свою згоду на зберігання або доки мета зберігання даних не втратить актуальність (наприклад, після обробки вашого запиту). Обов’язкові законодавчі положення, зокрема щодо періодів зберігання, залишаються без змін.

Реєстрація на певних вебсайтах

Ви можете зареєструватися на деяких наших вебсайтах, щоб використовувати додаткові функції на сайті. Ми використовуємо дані, введені для цієї мети, лише для використання відповідної пропозиції чи послуги, для якої ви зареєструвалися. Обов’язкова інформація, яка запитується під час реєстрації, повинна бути надана в повному обсязі. Інакше ми відмовимо в реєстрації.

У разі важливих змін, таких як обсяг пропозиції або технічно необхідні зміни, ми використовуємо адресу електронної пошти, надану під час реєстрації, щоб таким чином повідомити вас.

Дані, введені під час реєстрації, обробляються, поміж іншим, для реалізації договірних відносин, які виникли після реєстрації, а також, якщо це застосовно, для ініціювання подальших договірних відносин (ст. 6, п. 1, літ. «b» ЗРЗД).

Дані, введені під час реєстрації, обробляються, поміж іншим, на основі вашої згоди (ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД). Ви можете в будь-який момент відкликати вже надану згоду. Для цього необхідно лише надіслати нам неформальне повідомлення електронною поштою. Це відкликання не впливає на законність обробки даних, яка вже мала місце.

Дані, зібрані під час реєстрації, зберігатимуться у нас, доки ви зареєстровані на нашому вебсайті, а потім їх буде видалено. Законодавчо встановлені терміни зберігання залишаються без змін

Функція коментування

Для реалізації функції коментування на наших вебсайтах ми зберігаємо, окрім вашого коментаря, інформацію про час створення коментаря, вашу адресу електронної пошти та, якщо ви дописуєте не анонімно, вибране вами ім’я користувача.

Збереження IP-адреси

Наша функція коментування може зберігати IP-адреси користувачів, які пишуть коментарі. Оскільки ми не перевіряємо коментарі на нашому сайті до розблокування, нам потрібні ці дані, щоб мати можливість вжити заходів проти автора у разі порушення законодавства, наприклад, за наявності образ чи пропаганди.

Підписка на коментарі

Ви як користувач відповідного сайту можете підписатися на коментарі після реєстрації. Зазвичай ви отримаєте електронний лист із підтвердженням, щоб ми могли перевірити, чи є ви власником вказаної електронної адреси. Ви можете в будь-який момент скасувати підписку на цю функцію за допомогою посилання в інформаційних електронних листах. У цьому випадку дані, введені під час підписки на коментарі, буде видалено; якщо ви передали нам ці дані для інших цілей та в іншому місці (наприклад, під час реєстрації на інформаційні листи), вони залишаться у нас.

Термін зберігання коментарів

Коментарі та пов’язані з ними дані (наприклад, IP-адреса) зберігаються та залишаються на нашому відповідному вебсайті, доки коментований вміст не буде повністю видалено або доки коментарі не буде видалено з юридичних причин (наприклад, образливі коментарі).

Правова підстава

Коментарі зберігаються на підставі вашої згоди (ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД). Ви можете в будь-який момент відкликати вже надану згоду. Для цього необхідно лише надіслати нам неформальне повідомлення електронною поштою. Це відкликання не впливає на законність обробки даних, яка вже мала місце.

6 Електронна комерція

Обробка даних (дані клієнта та контрактні дані)

Ми обробляємо персональні дані лише тією мірою, якою це необхідно для встановлення, змістовного оформлення або зміни правових відносин (основні дані). Підставою для цього є ст. 6, п. 1, літ. «b» ЗРЗД, яка дозволяє обробку даних для виконання контракту або для вжиття переддоговірних заходів. Ми обробляємо персональні дані про використання нашого вебсайту (дані про використання) лише в тому обсязі, який є необхідним, щоб користувач міг користуватися відповідною послугою або розраховуватися з нами.

Зібрані дані клієнта буде видалено після виконання замовлення або після припинення ділових відносин. Законодавчо встановлені терміни зберігання залишаються без змін.

Передача даних в разі укладення договору для наших інтернет-магазинів

Ми передаємо персональні дані третім сторонам лише в тому випадку, якщо це необхідно в контексті виконання договору, наприклад, компанії, якій доручено доставку товару, або банку, відповідальному за обробку платежу. Будь-яка подальша передача даних не відбувається або здійснюється лише за умови, що ви чітко дали згоду на цю передачу. Ваші дані не буде передано третім сторонам без вашої прямої згоди, наприклад, для рекламних цілей.

Підставою для обробки даних є ст. 6, п. 1, літ. «b» ЗРЗД, яка дозволяє обробку даних для виконання контракту або вжиття переддоговірних заходів.

Передача даних в разі укладення договору на послуги та цифровий контент

Ми передаємо персональні дані третім сторонам лише в тому випадку, якщо це необхідно в контексті виконання договору, наприклад, банку, відповідальному за обробку платежу.

Будь-яка подальша передача даних не відбувається або здійснюється лише за умови, що ви чітко дали згоду на цю передачу. Ваші дані не буде передано третім сторонам без вашої прямої згоди, наприклад, для рекламних цілей.

Підставою для обробки даних є ст. 6, п. 1, літ. «b» ЗРЗД, яка дозволяє обробку даних для виконання контракту або вжиття переддоговірних заходів.

Перевірки кредитоспроможності

Якщо ми пропонуємо покупку з післяплатою або інший спосіб оплати, коли ми надаємо послуги авансом, ми можемо провести перевірку кредитоспроможності (скоринг). Для цього ми передаємо введені вами дані (наприклад, ім’я, адресу, вік або банківські реквізити) в довідкове агентство. На основі цих даних визначається ймовірність несплати. Якщо є підвищений ризик несплати, ми можемо відмовити у відповідному способі оплати.

Перевірка кредитоспроможності здійснюється на підставі виконання контракту (ст. 6, п. 1, літ. «b» ЗРЗД) і для уникнення неплатежів (законний інтерес відповідно до ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД). Якщо ми отримали вашу згоду, перевірка кредитоспроможності здійснюється на підставі цієї згоди (ст. 6, п. 1, літ. «а» ЗРЗД); цю згоду можна відкликати в будь-який момент.

7 Інструменти аналізу та реклама

Наші вебсайти можуть використовувати функції служби вебаналітики Google Analytics. Постачальником є компанія Google Ireland Limited (надалі — «Google»), зареєстрована за адресою Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics дозволяє оператору вебсайту аналізувати поведінку відвідувачів. Оператор вебсайту отримує різні дані про використання, наприклад, про перегляди сторінок, тривалість перебування, використовувані операційні системи та походження користувача. Ці дані зіставляються з відповідним кінцевим пристроєм користувача. Ідентифікатори для користувачів не призначаються.

Поміж іншим, ми також можемо використовувати Google Analytics для реєстрації ваших рухів мишею, прокручувань і клацань. Окрім того, Google Analytics використовує різні способи моделювання для доповнення зібраних наборів даних і використовує технології машинного навчання для аналізу даних.

Google Analytics використовує технології, які дозволяють розпізнавати користувача з метою аналізу поведінки користувача (наприклад, файли cookie або створення цифрових відбитків пристрою). Інформація, зібрана компанією Google про використання цього вебсайту, зазвичай передається на сервер Google у США та зберігається там.

Підставою для використання цієї послуги є ваша згода відповідно до ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД та § 25, п. 1 TTDSG. Згоду можна відкликати в будь-який момент.

Передача даних до США базується на стандартних договірних положеннях Єврокомісії. Детальну інформацію див. тут: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Компоненти plug-in браузера

Ви можете заборонити компанії Google збирати та обробляти ваші дані, завантаживши та встановивши компонент plug-in браузера, доступний за таким посиланням: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Додаткову інформацію про те, як Google Analytics обробляє дані користувачів, див. у політиці конфіденційності Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Сигнали Google

На певних сторінках ми використовуємо Сигнали Google. Коли ви відвідуєте наш вебсайт, Google Analytics записує, поміж іншим, ваше місцезнаходження, історію пошуку та історію YouTube, а також демографічні дані (дані відвідувачів). Ці дані можна використовувати для персоналізованої реклами за допомогою Сигналу Google. Якщо у вас є обліковий запис Google, дані відвідувачів, зібрані Сигналом Google, буде пов’язано з вашим обліковим записом Google і використовуватимуться для персоналізованих рекламних повідомлень. Ці дані також використовуються для створення анонімної статистики про поведінку наших користувачів.

Менеджер тегів Google

Ми використовуємо Менеджер тегів Google на певних вебсайтах. Постачальником є компанія Google Ireland Limited, зареєстрована за адресою Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Менеджер тегів Google — це інструмент, який ми можемо використовувати для інтеграції інструментів відстеження чи статистики та інших технологій на нашому вебсайті. Сам Менеджер тегів Google не створює жодних профілів користувачів, не зберігає файли cookie та не проводить самостійного аналізу. Він використовується лише для адміністрування та відображення інструментів, інтегрованих за його допомогою. Однак Менеджер тегів Google записує вашу IP-адресу, яку також може бути передано в головний офіс Google у Сполучених Штатах.

Менеджер тегів Google використовується на підставі ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД. Оператор вебсайту має законний інтерес у швидкій і простій інтеграції та управлінні різними інструментами на своєму вебсайті. Якщо було подано відповідний запит на отримання згоди, обробка відбувається виключно на підставі ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД та § 25, п. 1 TTDSG, якщо згода поширюється на зберігання файлів cookie або якщо доступ до інформації здійснюється на кінцевому пристрої користувача (наприклад, в разі створення цифрових відбитків пристрою) у розумінні TTDSG. Згоду можна відкликати в будь-який момент.

Matomo

Наші вебсайти використовують службу вебаналізу Matomo з відкритим кодом.

За допомогою Matomo ми можемо збирати та аналізувати дані про використання нашого вебсайту відвідувачами вебсайту. Таким чином ми, поміж іншим, можемо дізнатися, коли та які сторінки було переглянуто та з якого регіону походять особи, які їх переглядали. Ми також збираємо дані в різних файлах журналів (такі, як IP-адреса, реферер, використовуваний браузер і операційна система) та можемо вимірювати, чи виконують відвідувачі нашого вебсайту певні дії (наприклад, клацання, покупки тощо).

Цей інструмент аналізу використовується на підставі ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД. Оператор вебсайту має законний інтерес в аналізі поведінки користувачів з метою оптимізації як свого вебсайту, так і реклами. Якщо було подано відповідний запит на отримання згоди, обробка відбувається виключно на підставі ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД та § 25, п. 1 TTDSG, якщо згода поширюється на зберігання файлів cookie або якщо доступ до інформації здійснюється на кінцевому пристрої користувача (наприклад, в разі створення цифрових відбитків пристрою) у розумінні TTDSG. Згоду можна відкликати в будь-який момент.

IP-анонімізація

Під час аналізу за допомогою Matomo ми використовуємо IP-анонімізацію. Перед аналізом ваша IP-адреса скорочується, щоб її більше не можна було чітко зіставити з вами.

Хостинг

Ми розміщуємо Matomo виключно на наших власних серверах, тому всі дані аналізу залишаються у нас і не передаються іншим особам.

Meta Pixel (раніше відомий як Facebook Pixel)

Для вимірювання кількості переходів наші вебсайти використовують піксель для відстеження відвідувачів, який надається компанією Facebook/Meta. Постачальником цієї послуги є компанія Meta Platforms Ireland Limited, зареєстрована за адресою 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Однак, за даними Facebook, зібрані дані також передаються в США та інші треті країни.

Таким чином ми можемо відстежувати поведінку відвідувачів сайту після того, як вони були перенаправлені на вебсайт оператора, натиснувши рекламу у Facebook. Це дозволяє оцінити ефективність реклами у Facebook для статистичних і ринкових досліджень, а також оптимізувати майбутні рекламні заходи.

Зібрані дані є анонімними для нас як оператора цього вебсайту, ми не можемо робити жодних висновків щодо особи користувача. Однак дані зберігаються та обробляються компанією Facebook, щоб ми могли підключитися до відповідного профілю користувача, і Facebook використовує ці дані для власних рекламних цілей відповідно до директиви щодо використання даних Facebook (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Це дозволяє Facebook розміщувати рекламу на сторінках Facebook і за межами Facebook. Ми як оператор сайту не можемо вплинути на таке використання даних.

Підставою для використання цієї послуги є ваша згода відповідно до ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД та § 25, п. 1 TTDSG. Згоду можна відкликати в будь-який момент.

Оскільки персональні дані збираються на нашому вебсайті та передаються в компанію Facebook за допомогою описаного тут інструменту, ми та компанія Meta Platforms Ireland Limited, зареєстрована за адресою 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, несемо спільну відповідальність за обробку цих даних (ст. 26 ЗРЗД). Спільна відповідальність обмежується збором даних і їх передачею в компанію Facebook. Обробка даних компанією Facebook після пересилання не є частиною спільної відповідальності. Наші спільні зобов’язання було викладено в угоді про спільну обробку. Текст угоди можна знайти за адресою: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Відповідно до цієї угоди ми несемо відповідальність за надання інформації про захист даних під час використання інструменту Facebook і за безпечне впровадження цього інструменту на нашому вебсайті відповідно до законодавства про захист даних. Facebook відповідає за безпеку даних у продуктах Facebook. Ви можете відстоювати свої права (наприклад, подавати запити на інформацію) щодо даних, які обробляє Facebook, звернувшись безпосередньо в компанію Facebook. Якщо ви звернетеся до нас, щоб скористатися своїми правами як суб’єкт даних, ми зобов’язані переспрямувати вас до Facebook.

Передача даних до США базується на стандартних договірних положеннях Єврокомісії. Детальну інформацію див. тут: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum і на сторінці https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Додаткову інформацію про захист вашої приватної сфери див. у політиці конфіденційності Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Ви також можете вимкнути функцію ремаркетингу «Користувацькі авдиторії» в розділі налаштування реклами на сторінці https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Для цього ви повинні увійти в Facebook.

Якщо у вас немає облікового запису Facebook, ви можете вимкнути рекламу Facebook, яка надається на основі використання, на вебсайті Європейського альянсу інтерактивної цифрової реклами: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Deep Media Advertiser Tag

На деяких наших вебсайтах ми використовуємо Deep Media Advertiser Tag, службу, яка надається компанією Deep Media Technologies GmbH, зареєстрованою за адресою Hohe Bleichen 8, 20354 Hamburg.

Deep Media Advertiser Tag — це система управління тегами для керування технологіями з метою маркетингу та оптимізації. Вона використовується, зокрема, для розміщення релевантної та цікавої для вас реклами, а також для покращення звітів про ефективність кампаній. Під час використання Advertiser Tag можуть оброблятися псевдонімні онлайн-ідентифікатори, такі як файли cookie та ідентифікатори клацань. Deep Media Technologies GmbH не може здійснити персональну ідентифікацію користувача.

Ці дані обробляються постачальниками, яким користувач дав згоду в контексті налаштувань захисту даних на цьому вебсайті. Ви можете будь-коли подати заперечення проти збирання та зберігання даних у відповідного постачальника. У разі заперечення ці дані не будуть передаватися компанії Deep Media Technologies GmbH.

Правовою підставою для описаної вище обробки даних є ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД. Додаткову інформацію про використання даних компанією Deep Media Technologies GmbH можна знайти на вебсайті Deep Media Technologies GmbH: https://www.deepmedia.de/datenschutzerklaerung-advertisertag/

Pinterest

На цьому вебсайті ми використовуємо елементи соціальної мережі Pinterest, оператором якої є компанія Pinterest Europe Ltd., зареєстрована за адресою Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Якщо ви викликаєте сторінку, яка містить такий елемент, ваш браузер встановлює пряме з’єднання з серверами Pinterest. Цей елемент соціальної мережі передає дані журналу на сервер Pinterest у США. Ці дані журналу можуть включати вашу IP-адресу, адресу відвіданих вебсайтів, які також містять функції Pinterest, тип і налаштування браузера, дату та час запиту, спосіб використання служби Pinterest і файли cookie.

У разі отримання згоди вказана вище служба використовується на підставі ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД і § 25 TTDSG. Згоду можна відкликати в будь-який момент. Якщо ми не отримали вашу згоду, використання служби ґрунтується на нашому законному інтересі в якомога ширшій видимості в соціальних мережах.

Додаткову інформацію про мету, обсяг і подальшу обробку та використання даних компанією Pinterest, а також про ваші права в цьому відношенні та варіанти захисту вашої конфіденційності див. у політиці конфіденційності Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

8 Інформаційні листи

Дані інформаційних листів

Якщо ви хочете отримувати інформаційні листи, які пропонуються на нашому вебсайті, нам потрібна ваша адреса електронної пошти, а також інформація, яка дозволить нам підтвердити, що ви є власником вказаної адреси електронної пошти та погоджуєтеся отримувати інформаційні листи. Подальші дані не збираються або збираються лише на добровільній основі. Для надсилання інформаційних листів ми використовуємо постачальників послуг розсилки, яких описано нижче.

Обробка даних, введених у форму реєстрації для отримання інформаційних листів, відбувається виключно на основі вашої згоди (ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД). Ви можете будь-коли відкликати свою згоду на зберігання даних, адреси електронної пошти та їх використання для надсилання інформаційних листів, наприклад, за допомогою посилання «відписатися» в інформаційному листі. Це відкликання не впливає на законність обробки даних, яка вже мала місце.

Дані, які ви зберегли у нас з метою оформлення підписки на розсилку, зберігатимуться у нас або у постачальника послуг розсилки, доки ви не скасуєте підписку на розсилку і вас не буде видалено зі списку розсилки після того, як ви скасуєте підписку на розсилку. Дані, збережені нами для інших цілей, залишаться без змін.

Після того, як вас буде видалено зі списку розсилки, вашу адресу електронної пошти може бути збережено в нашому чорному списку або в чорному списку постачальника послуг розсилки, щоб запобігти майбутнім розсилкам. Дані з чорного списку використовуються лише для цієї мети та не об’єднуються з іншими даними. Це служить як вашим інтересам, так і нашим інтересам щодо дотримання правових вимог під час надсилання інформаційних листів (законний інтерес у розумінні ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД). Зберігання в чорному списку не обмежене часом. Ви можете заперечити проти зберігання, якщо ваші інтереси переважають наші законні інтереси.

9 Компоненти plug-in та інструменти

Google Fonts

Деякі з наших сторінок використовують так звані Google Fonts, які надає Google, для однакого відображення шрифтів. Коли ви відкриваєте сторінку, ваш браузер завантажує необхідні шрифти в кеш браузера, щоб правильно відображати текст і шрифти.

Для цього браузер, який ви використовуєте, має підключитися до серверів Google. При цьому Google вимагає інформацію про те, що доступ до цього вебсайту здійснювався з вашої IP-адреси. Служба Google Fonts використовується на підставі ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД. Оператор вебсайту має законний інтерес в однаковому представленні текстів на своєму вебсайті. Якщо було подано відповідний запит на отримання згоди, обробка відбувається виключно на підставі ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД та § 25, п. 1 TTDSG, якщо згода поширюється на зберігання файлів cookie або якщо доступ до інформації здійснюється на кінцевому пристрої користувача (наприклад, в разі створення цифрових відбитків пристрою) у розумінні TTDSG. Згоду можна відкликати в будь-який момент.

Якщо ваш браузер не підтримує Google Fonts, ваш комп’ютер використовуватиме стандартний шрифт.

Детальну інформацію про Google Fonts див. на https://developers.google.com/fonts/faq, а також у політиці конфіденційності Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (локальний хостинг)

Деякі з наших сторінок використовують так звані Google Fonts, які надає Google, для однакого відображення шрифтів. Шрифти Google встановлюються локально. Підключення до серверів Google не здійснюється.

Детальну інформацію про Google Fonts див. на https://developers.google.com/fonts/faq, а також у політиці конфіденційності Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube із розширеним захистом даних

Деякі вебсайти вбудовують відео з вебсайту YouTube. Оператором цього вебсайту є компанія Google Ireland Limited (коротко — «Google»), зареєстрована за адресою Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Ми використовуємо YouTube в режимі розширеного захисту даних. Згідно з заявами YouTube, цей режим означає, що YouTube не зберігає жодної інформації про відвідувачів цього вебсайту, доки вони не почнуть переглядати відео. Однак режим розширеного захисту даних не обов’язково виключає передачу даних партнерам YouTube. Наприклад, YouTube встановлює з’єднання з мережею Google DoubleClick незалежно від того, чи переглядаєте ви відео.

Щойно ви запускаєте відео YouTube на нашому вебсайті, встановлюється підключення до серверів YouTube. Сервер YouTube повідомляє, яку з наших сторінок ви відвідали. Якщо ви ввійшли у свій обліковий запис YouTube, ви дозволяєте YouTube зіставляти вашу поведінку під час серфінгу безпосередньо з вашим особистим профілем. Ви можете запобігти цьому, вийшовши зі свого облікового запису YouTube.

Окрім того, YouTube може зберігати різні файли cookie на вашому кінцевому пристрої після запуску відео або використовувати аналогічні технології розпізнавання (наприклад, створення цифрових відбитків пристрою). Таким чином YouTube може отримувати інформацію про відвідувачів цього вебсайту. Ця інформація використовується, поміж іншим, для збору статистики щодо відео, для покращення зручності для користувача та запобігання спробам шахрайства.

У деяких випадках після запуску відео на YouTube може бути запущено подальші операції обробки даних, на які ми не маємо впливу.

Служба YouTube використовується в інтересах привабливого представлення наших онлайн-пропозицій. Це є законним інтересом у розумінні ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД. Якщо було подано відповідний запит на отримання згоди, обробка відбувається виключно на підставі ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД та § 25, п. 1 TTDSG, якщо згода поширюється на зберігання файлів cookie або якщо доступ до інформації здійснюється на кінцевому пристрої користувача (наприклад, в разі створення цифрових відбитків пристрою) у розумінні TTDSG. Згоду можна відкликати в будь-який момент.

Детальну інформацію про захист даних на YouTube див. у відповідній політиці конфіденційності за адресою: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Деякі вебсайти використовують компоненти plug-in з відеопорталу Vimeo. Постачальником є компанія Vimeo Inc., зареєстрована за адресою 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Якщо ви відвідаєте одну з наших сторінок, яка містить відео Vimeo, буде встановлено з’єднання з серверами Vimeo. Сервер Vimeo отримує інформацію про те, які наші сторінки ви відвідали. Окрім того, Vimeo отримує вашу IP-адресу. Це також стосується випадків, коли ви не увійшли в систему Vimeo або не маєте облікового запису Vimeo. Інформація, зібрана службою Vimeo, передається на сервер Vimeo у США.

Якщо ви ввійшли у свій обліковий запис Vimeo, ви дозволяєте Vimeo зіставляти вашу поведінку під час перегляду сторінок безпосередньо з вашим особистим профілем. Ви можете запобігти цьому, вийшовши зі свого облікового запису Vimeo.

Vimeo використовує файли cookie або аналогічні технології розпізнавання (наприклад, створення цифрових відбитків пристрою) для розпізнавання відвідувачів вебсайту.

Служба Vimeo використовується в інтересах привабливого представлення наших онлайн-пропозицій. Це є законним інтересом у розумінні ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД. Якщо було подано відповідний запит на отримання згоди, обробка відбувається виключно на підставі ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД та § 25, п. 1 TTDSG, якщо згода поширюється на зберігання файлів cookie або якщо доступ до інформації здійснюється на кінцевому пристрої користувача (наприклад, в разі створення цифрових відбитків пристрою) у розумінні TTDSG. Згоду можна відкликати в будь-який момент.

Передача даних до США базується на стандартних договірних положеннях Єврокомісії та, за даними Vimeo, на «законних бізнес-інтересах». Детальну інформацію див. тут: https://vimeo.com/privacy.

Додаткову інформацію про те, як Vimeo обробляє дані користувачів, див. у політиці конфіденційності Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

Шрифти Adobe

Певні вебсайти використовують вебшрифти від Adobe для однакового відображення певних типів шрифтів. Постачальником є компанія Adobe Systems Incorporated, зареєстрована за адресою 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, США (скорочено — «Adobe»).

Коли ви відвідуєте цей вебсайт, ваш браузер завантажує необхідні шрифти безпосередньо з серверів Adobe, щоб мати можливість правильно відображати їх на вашому пристрої. Ваш браузер встановлює з’єднання із серверами Adobe у США. При цьому Adobe вимагає інформацію про те, що доступ до цього вебсайту здійснювався з вашої IP-адреси. За даними Adobe, файли cookie не зберігаються, коли ця служба надає шрифти.

Зберігання та аналіз даних відбувається на підставі ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД. Оператор вебсайту має законний інтерес в однаковому представленні текстів на своєму вебсайті. Якщо було подано відповідний запит на отримання згоди, обробка відбувається виключно на підставі ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД та § 25, п. 1 TTDSG, якщо згода поширюється на зберігання файлів cookie або якщо доступ до інформації здійснюється на кінцевому пристрої користувача (наприклад, в разі створення цифрових відбитків пристрою) у розумінні TTDSG. Згоду можна відкликати в будь-який момент.

Передача даних до США базується на стандартних договірних положеннях Єврокомісії. Детальну інформацію див. тут: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Детальну інформацію про шрифти Adobe див. за адресою: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Політику конфіденційності Adobe див. за адресою: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Карти Google

На деяких вебсайтах ми використовуємо картографічну службу Карти Google. Постачальником є компанія Google Ireland Limited (надалі — «Google»), зареєстрована за адресою Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Щоб користуватися функціями Карт Google, служба повинна зберегти вашу IP-адресу. Зазвичай ця інформація передається на сервер Google у США та зберігається там. Постачальник цього сайту не має впливу на цю передачу даних. Якщо Карти Google активовано, Google може використовувати Google Fonts для однакового відображення шрифтів. Коли ви викликаєте Карти Google, ваш браузер завантажує необхідні вебшрифти в кеш браузера, щоб правильно відображати текст і шрифти.

Карти Google використовуються в інтересах привабливого представлення наших онлайн-пропозицій і для полегшення пошуку місць, які ми вказали на вебсайті. Це є законним інтересом у розумінні ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД. Якщо було подано відповідний запит на отримання згоди, обробка відбувається виключно на підставі ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД та § 25, п. 1 TTDSG, якщо згода поширюється на зберігання файлів cookie або якщо доступ до інформації здійснюється на кінцевому пристрої користувача (наприклад, в разі створення цифрових відбитків пристрою) у розумінні TTDSG. Згоду можна відкликати в будь-який момент.

Передача даних до США базується на стандартних договірних положеннях Єврокомісії. Детальну інформацію див. тут: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ і на сторінці https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Додаткову інформацію обробку даних користувачів див. у політиці конфіденційності Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

На певних сторінках цього вебсайту ми використовуємо службу Google reCAPTCHA (надалі — «reCAPTCHA»). Постачальником є компанія Google Ireland Limited (надалі — «Google»), зареєстрована за адресою Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Служба reCAPTCHA має на меті перевірити, ким було введено дані на цьому вебсайті (наприклад, у контактній формі): людиною чи автоматизованою програмою. Для цього reCAPTCHA аналізує поведінку відвідувача сайту на основі різних показників. Цей аналіз починається автоматично, щойно відвідувач вебсайту заходить на вебсайт. Для аналізу служба reCAPTCHA оцінює різну інформацію (наприклад, IP-адресу, скільки часу відвідувач вебсайту проводить на вебсайті, або рухи мишею, зроблені користувачем). Дані, зібрані під час аналізу, пересилаються в Google.

Аналіз reCAPTCHA виконується повністю у фоновому режимі. Відвідувачів вебсайту не інформують про проведення аналізу.

Зберігання та аналіз даних відбувається на підставі ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД. Оператор вебсайту має законний інтерес у захисті своїх вебпропозицій від зловмисного автоматичного шпигунства та спаму. Якщо було подано відповідний запит на отримання згоди, обробка відбувається виключно на підставі ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД та § 25, п. 1 TTDSG, якщо згода поширюється на зберігання файлів cookie або якщо доступ до інформації здійснюється на кінцевому пристрої користувача (наприклад, в разі створення цифрових відбитків пристрою) у розумінні TTDSG. Згоду можна відкликати в будь-який момент.

Додаткову інформацію про Google reCAPTCHA див. у політиці конфіденційності Google і в умовах використання Google за такими посиланнями: https://policies.google.com/privacy?hl=de та https://policies.google.com /terms?hl=de.

10 Онлайн-спілкування (інструменти для конференцій тощо)

Обробка даних

Поміж іншим, ми використовуємо інструменти онлайн-конференцій для спілкування з нашими клієнтами. Нижче наведено конкретні інструменти, які ми використовуємо. Якщо ви спілкуєтеся з нами за допомогою відео- чи аудіоконференції в Інтернеті, ваші персональні дані збиратимуться та оброблятимуться нами та постачальником відповідного інструменту для конференції.

Інструменти для конференцій збирають усі дані, які ви надаєте/використовуєте для використання цих інструментів (адреса електронної пошти та/або ваш номер телефону). Окрім того, інструменти для конференцій обробляють дані про тривалість конференції, початок і кінець (час) участі в конференції, кількість учасників та іншу «контекстну інформацію» у зв’язку з процесом спілкування (метадані).

Постачальник інструменту також обробляє всі технічні дані, необхідні для встановлення та підтримання онлайн-зв’язку. Зокрема, це IP-адреси, MAC-адреси, ідентифікатори пристроїв, тип пристрою, тип і версія операційної системи, версія клієнта, тип камери, мікрофона або гучномовця та тип підключення.

Якщо ви в межах інструменту обмінюєтеся, надсилаєте чи надаєте контент будь-яким іншим способом, він також зберігається на серверах постачальників інструменту. Поміж іншим, цей контент охоплює записи в хмарі, чати/миттєві повідомлення, голосову пошту, надіслані фотографії та відео, файли, дошки та іншу інформацію, надану під час користування службою.

Зверніть увагу, що ми не маємо повного впливу на операції обробки даних у використовуваних інструментах. Наші можливості значною мірою базуються на корпоративній політиці відповідного постачальника. Додаткову інформацію про обробку даних інструментами для конференцій можна знайти в політиках конфіденційності використовуваних інструментів, які ми перерахували під цим текстом.

Мета та правові підстави

Інструменти для конференцій використовуються для спілкування з потенційними чи наявними договірними партнерами або для пропонування певних послуг нашим клієнтам (ст. 6, п. 1, літ. «b» ЗРЗД). Окрім того, використання інструментів служить для загального спрощення та для прискорення спілкування з нами або з нашою компанією (законний інтерес у розумінні ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД). Якщо ми подавали запит на отримання вашої згоди, інструменти, про які йде мова, використовуватимуться на підставі цієї згоди; цю згоду можна відкликати в будь-який час, що матиме чинність на майбутнє.

Тривалість зберігання

Дані, які ми збираємо безпосередньо за допомогою інструментів відео- та конференц-зв’язку, буде видалено з наших систем, щойно ви попросите нас видалити їх, якщо ви відкличете свою згоду на зберігання або якщо мета зберігання даних втратить актуальність. Збережені файли cookie залишатимуться на вашому кінцевому пристрої, доки ви їх не видалите. Обов’язкові законодавчі терміни зберігання залишаються без змін.

Ми не маємо впливу на термін зберігання ваших даних, які зберігаються операторами інструментів для конференцій для власних цілей. За детальнішою інформацією звертайтеся безпосередньо до операторів інструментів для конференцій.

Використовувані інструменти для конференцій

Ми використовуємо вказані нижче інструменти для конференцій.

Microsoft Teams

Ми використовуємо Microsoft Teams. Постачальником є компанія Microsoft Ireland Operations Limited, зареєстрована за адресою One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Детальну інформацію про обробку даних див. у політиці конфіденційності Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

11 Власні служби

Запит електронною поштою, телефоном або факсом

Якщо ви зв’яжетеся з нами електронною поштою, телефоном або факсом, ваш запит, включно з усіма пов’язаними з ним персональними даними (ім’я, запит), ми збережемо й обробимо з метою обробки вашого запиту. Ми не передаємо ці дані без вашої згоди.

Ці дані обробляються на підставі ст. 6, п. 1, літ. «b» ЗРЗД, якщо ваш запит пов’язаний із виконанням контракту або необхідний для вжиття переддоговірних заходів. У всіх інших випадках підставою для обробки є наш законний інтерес в ефективній обробці звернених до нас запитів (ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД) або ваша згода (ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД), якщо ми подавали запит на отримання вашої згоди.

Дані, які ви надсилаєте нам в рамках контактних запитів, залишатимуться у нас, доки ви не попросите нас видалити їх, доки ви не відкличете свою згоду на зберігання або доки мета зберігання даних не втратить актуальність (наприклад, після обробки вашого питання). Обов’язкові законодавчі положення, зокрема щодо встановлених законом періодів зберігання, залишаються без змін.

Поштова реклама

У певних випадках ми використовуємо вашу адресу з дотриманням усіх положень законодавства для розсилки реклами поштою (поштової реклами).

Правовою підставою для цього є наш законний інтерес до прямої реклами відповідно до ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД. Якщо було подано відповідний запит на отримання згоди, обробка відбувається виключно на підставі ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД; цю згоду можна відкликати в будь-який час із чинністю на майбутнє. У деяких випадках у рамках збору даних вас може бути поінформовано про спеціальні положення, і вони матимуть пріоритет над наявними положеннями.

Ваша поштова адреса залишатиметься у нас, доки мета обробки даних не втратить актуальність. Якщо ви подасте законний запит на видалення або відкликаєте свою згоду на отримання поштової реклами, ваші дані буде видалено, якщо у нас немає інших законодавчо дозволених причин для зберігання ваших персональних даних (наприклад, щодо періодів зберігання, передбачених податковим або комерційним правом); в останньому випадку дані будуть видалені, коли ці причини щезнуть.

Контакт за допомогою соціальних мереж (Xing, LinkedIn, Facebook тощо)

Якщо ви зв’яжетеся з нами в соціальних мережах, ваш запит, включно з усіма пов’язаними з ним персональними даними (ім’я, запит), ми збережемо й обробимо з метою обробки вашого запиту. Ми не передаємо ці дані без вашої згоди.

Ці дані обробляються на підставі ст. 6, п. 1, літ. «b» ЗРЗД, якщо ваш запит пов’язаний із виконанням контракту або необхідний для вжиття переддоговірних заходів. У всіх інших випадках підставою для обробки є ваша згода (ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД) та/або наші законні інтереси (ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД), оскільки ми маємо законний інтерес в ефективній обробці звернених до нас запитів.

Дані, які ви надсилаєте нам в рамках контактних запитів, залишатимуться у нас, доки ви не попросите нас видалити їх, доки ви не відкличете свою згоду на зберігання або доки мета зберігання даних не втратить актуальність (наприклад, після обробки вашого питання). Обов’язкові законодавчі положення, зокрема щодо встановлених законом періодів зберігання, залишаються без змін.

Розіграші

Участь у розіграшах є добровільною. У цьому контексті ми обробляємо ваші персональні дані з метою проведення відповідного розіграшу, визначення та сповіщення переможців, а також розподілу призів.

Обробка відбувається виключно на підставі наданої згоди (ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД та § 25, п. 1 TTDSG); згоду можна відкликати в будь-який час.

Дані, зібрані в цьому контексті, буде видалено після завершення розіграшу. Законодавчо встановлені терміни зберігання чи інші юридичні причини, які перешкоджають видаленню, залишаються без змін.

Відеоспостереження в наших філіях

Ми ведемо відеоспостереження в певних філіях.

Ми інформуємо про відеоспостереження у відповідних філіях відповідними знаками.

Відеоспостереження використовується для дотримання внутрішнього розпорядку, для запобігання кримінальним правопорушенням та для збереження доказів у разі кримінальних правопорушень.

Обробка цих даних відбувається на підставі ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД, законний інтерес випливає зі вказаних вище цілей.

За загальним принципом термін зберігання становить 3 доби або протягом можливого розгляду слідчими органами.

Збережені відеоматеріали може бути передано слідчим органам, службі безпеки, поліції або страховим компаніям (у разі задокументованих пошкоджень).

12 Події

Фотографії події або учасників

На наших заходах може вестися зйомка (фото, відео).

Фото- та відеозображення фізичних осіб є персональними даними в розумінні закону про захист даних, які також захищені іншими законами.

Фото- та відеоматеріали з публічно рекламованих подій можуть створюватися, зберігатися, публікуватися та іншим чином використовуватися для редакційних дописів або в інших цілях документування на підставі наших законних інтересів відповідно до ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД, за умови, що інтереси зображених осіб не мають переваги над нашими.

Якщо ми отримуємо вашу згоду на створення та використання фото- та відеоматеріалу для певних цілей, обробка відбувається на підставі цієї згоди відповідно до ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД. Цю згоду можна відкликати в будь-який час без пояснення причин і з чинністю на майбутнє.

Фото- та відеоматеріали залишаються у нас, доки ви не попросите нас видалити їх, доки ви не відкличете свою згоду на обробку або доки мета зберігання не втратить актуальність. Обов’язкові законодавчі положення, зокрема щодо встановлених законом періодів зберігання, залишаються без змін.

13 Інструменти для обміну файлами/безпечна доставка електронною поштою

OneDrive

Ми використовуємо OneDrive, також для обміну файлами. Постачальником є компанія Microsoft Ireland Operations Limited, зареєстрована за адресою One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland (надалі — «OneDrive»).

OneDrive також дозволяє нам інтегрувати область завантаження на вебсайт, куди можна завантажувати контент. Коли ви завантажуєте контент, він зберігається на серверах OneDrive. Коли ви входите на наш вебсайт, також встановлюється з’єднання з OneDrive, щоб служба OneDrive могла визначити, що ви відвідали наш вебсайт.

OneDrive використовується на підставі ст. 6, п. 1, літ. «f» ЗРЗД. Оператор вебсайту має законний інтерес у надійному функціонування області завантаження на своєму вебсайті. Якщо було подано відповідний запит на отримання згоди, обробка відбувається виключно на підставі ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД; цю згоду можна відкликати в будь-який час.

14 Інструменти опитування/опитування користувачів

Обробка даних

Ми можемо використовувати онлайн-інструменти для опитувань тощо. Якщо ви берете участь в опитуванні тощо, ми та постачальник відповідного інструменту збиратимемо та оброблятимемо ваші персональні дані.

Ці інструменти записують усі дані, які ви надаєте/використовуєте для використання цих інструментів (дані опитування, ваші контактні дані, якщо це необхідно). Ці інструменти також обробляють тривалість використання, початок і кінець (час) участі та метадані процесу спілкування.

Зверніть увагу, що ми не маємо повного впливу на операції обробки даних у використовуваних інструментах. Наші можливості значною мірою базуються на корпоративній політиці відповідного постачальника. Додаткову інформацію про обробку даних цими інструментами можна знайти в політиках конфіденційності використовуваних інструментів, які ми перерахували під цим текстом.

Мета та правові підстави

Ці інструменти використовуються для отримання результатів опитування тощо. Участь є добровільною та ґрунтується на ст. 6, п. 1, літ. «a» ЗРЗД.

Надану згоду можна відкликати в будь-який час із чинністю на майбутнє.

Тривалість зберігання

Дані, які ми збираємо безпосередньо за допомогою цих інструментів, буде видалено з наших систем, щойно ви попросите нас видалити їх, якщо ви відкличете свою згоду на зберігання або якщо мета зберігання даних втратить актуальність. Збережені файли cookie залишатимуться на вашому кінцевому пристрої, доки ви їх не видалите. Обов’язкові законодавчі терміни зберігання залишаються без змін.

Ми не маємо впливу на термін зберігання ваших даних, які зберігаються операторами інструментів для власних цілей. За детальнішою інформацією звертайтеся безпосередньо до операторів інструментів.

15 Оновлення та зміна цієї політики конфіденційності

Зміни та подальший розвиток цього вебсайту або інших вебсайтів і служб, якими ми управляємо, а також зміни в законодавчих положення або вимогах органів влади можуть призвести до необхідності внесення змін до цієї політики конфіденційності.

Актуальну політику можна знайти на відповідному вебсайті в розділі «Політика конфіденційності» або «Захист даних».

Станом на: червень 2023 р.