Atsakomybės apribojimas

Atsakomybė už turinį

Mes esame paslaugų teikėjas ir prisiimame atsakomybę už savo pačių šiuose interneto svetainės puslapiuose pateikiamą informaciją pagal bendrai galiojančius įstatymus. Tačiau siūlydami paslaugas mes neprivalome kontroliuoti ne mūsų perduodamą arba išsaugomą informaciją arba nagrinėti, ar ta informacija yra pateikiama teisėtai.

Minėtos sąlygos netaikomos įsipareigojimui pašalinti arba užblokuoti informaciją pagal bendrai galiojančius įstatymus. Tačiau tokia atsakomybė pradedama taikyti nuo momento, kai tampa žinomas konkretus teisės pažeidimas. Sužinoję apie teisės pažeidimus mes iškart pašaliname tokią informaciją.

Atsakomybė už nuorodas

Su mūsų siūloma informacija pateikta nuorodų į išorines trečiųjų asmenų interneto svetaines, kuriose pateikiamai informacijai mes neturime jokios įtakos. Todėl negalime prisiimti atsakomybės už tokią, kitų asmenų pateiktą, informaciją. Už informaciją svetainėse, kurių nuorodos čia pateiktos, visada atsako šią informaciją teikiantis asmuo arba interneto svetainės turėtojas. Interneto svetainės, kurių nuorodos čia pateiktos, buvo patikrintos dėl galimų neteisėtų veiksmų nuorodų įdėjimo momentu. Pateikiant nuorodas nebuvo rasta neteisėtos informacijos.

Vis dėl to, neturėdami konkretaus pagrindo manyti, kad yra teisės pažeidimų, mes nuolat nekontroliuojame pateiktų nuorodų į kitus interneto puslapius. Sužinoję apie teisės pažeidimus tokias nuorodas iškart pašalinsime.

Autoriaus teisė

Interneto svetainės savininko pateikiamai informacijai ir puslapiuose pateikiamiems kūriniams taikoma Vokietijos įstatymais apibrėžta autoriaus teisė. Norint dauginti, tvarkyti ir bet kokiu būdu naudoti minėtą informaciją ne pagal autorių teisės nuostatas, būtinas raštiškas autoriaus arba informaciją parengusio asmens sutikimas. Informaciją atsisiųsti ir kopijuoti iš šios interneto svetainės leidžiama tik privatiems, o nekomerciniams tikslams.

Jei šioje interneto svetainėje informaciją parengia ne interneto svetainės savininkas, vadovaujamasi tretiesiems asmenims taikomos autoriaus teisės nuostatomis. Trečiųjų asmenų pateikta informacija atitinkamai pažymima. Jei vis dėl to, nustatytumėte autoriaus teisės pažeidimą, prašome apie tai pranešti mums. Sužinoję apie teisės pažeidimus tokią informaciją iškart pašalinsime.