Ekologiczna alternatywa - najwyższa jakość od 1986 roku

Ekologiczna alternatywa - najwyższa jakość od 1986 roku

Marka Frosch pojawiła się na rynku niemieckim w 1986 roku jako mała firma, będąca pionierem w obszarze ekologii. Od samego początku Frosch konsekwentnie podąża za swoim credo: Chronić człowieka i środowisko wybierając wyjątkowo skuteczne, ekologiczne alternatywy standardowych receptur. A konkretnie? Aktywne substancje myjące, tzw. substancje powierzchniowo czynne, znajdujące się w naszych środkach do prania, czyszczenia i mycia, oprarte są na bazie roślinnej, dzięki czemu ulegają szybkiej i całkowitej biodegradacji. Ponadto od samego początku wykluczyliśmy agresywne i kontrowersyjne składniki, takie jak fosforany. Co więcej, Frosch konsekwentnie stosuje w 100% tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu, które później ponownie może zostać poddane recyklingowi. Podczas produkcji artykułów marki Frosch idea ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju jest priorytetem w całym łańcuch tworzenia wartości. Przedsiębiorstwo produkcyjne kryjące się za marką Frosch od 2003 roku posiada certyfikat ekologiczny (EMAS III), zobowiązując się w ten sposób do przedkładania corocznie dowodów, że wprowadziło dalsze ulepszenia w kwestii ochrony środowiska i zasobów.

Nasza misja Frosch w Europie

Więcej na ten temat

Ochrona człowieka i środowiska naturalnego - misja wyrastająca z tradycji

Korzenie marki Frosch sięgają długiej tradycji przedsiębiorstwa produkcyjnego Werner & Mertz GmbH. W roku 1867 założono w Moguncji w Niemczech fabrykę wyrobów woskowych, która dalej rozwijała się w zakresie wytwarzania produktów do czyszczenia i prania, czego efektem było ostatecznie powstanie w roku 1986 marki Frosch. Połączenie bardzo skutecznej siły czyszczenia, naturalnych składników z ochroną przyrody i skóry, czyni z marki Frosch pioniera ekologicznego w branży środków czyszczących i pielęgnacyjnych. Dziś produkujemy nasz asortyment w Niemczech i Austrii. Firmą rodzinną zarządza przedstawiciel już czwartego pokolenia założycieli - Reinhard Schneider. W wyniku realizacji strategii ekspansji, zatrudniamy ponad 1000 pracowników na terenie Europy, jak również poza nią. Jednak pewne rzeczy są u nas niezmienne: cały czas obowiązują zasady ekologicznego zarządzania, skoncentrowanego na zrównoważonym rozwoju, ponieważ dla nas ta idea nie jest modnym trendem, lecz kultywowaną przez nas firmową tradycją.

Frosch w Europie

Frosch w Europie

Pionierska ekologiczna marka Frosch jest obecna w prawie wszystkich krajach Europy i można ją znaleźć na półkach wielu sklepów. Tymczasem, dzięki holistycznej misji ekologicznej, marka cieszy się dużym zainteresowaniem w niektórych krajach pozaeuropejskich, takich jak Japonia, Chiny czy Korea Południowa.