Ručení za obsah

Ručení za obsah

V roli poskytovatele služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah, zveřejněný na těchto webových stránkách, v souladu s příslušnými zákony. Avšak v roli poskytovatele služeb nejsme povinni monitorovat sdělované nebo uložené informace třetích stran, či prošetřovat okolnosti, které upozorňují na protizákonnou činnost.

Povinnost k odstranění nebo blokování používání těchto informací nejsou dle příslušných zákonů dotčeny. Za obsah těchto informací lze ručit teprve v případě zjištění konkrétního protizákonného jednání. V případě oznámení či zjištění konkrétního porušení zákona příslušný obsah z našich webových stránek neprodleně odstraníme.

Ručení za odkazy

Obsahem našich webových stránek jsou odkazy na externí webové stránky třetích stran, jejichž obsah nelze z naší strany jakýmkoliv způsobem ovlivňovat. Z tohoto důvodu nemůžeme ručit za obsah webových stránek třetích stran. Za obsah webových stránek třetích stran, na které odkazují odkazy z naších webových stránek, nese odpovědnost výhradně provozovatel příslušné třetí strany. Obsah webových stránek třetích stran byl z naší strany podroben kontrole na případné porušování zákona v době umístění příslušného odkazu na naše webové stránky. V době umístění odkazu na naše webové stránky nebyly zjištěn žádný obsah, který by bylo možné považovat za podstatu protizákonného jednání.

Avšak nepřetržitou kontrolu obsahu webových stránek třetích stran, na které odkazují odkazy z našich webových stránek, nelze v rozumné míře realizovat. V případě oznámení či zjištění konkrétního protizákonného jednání příslušný obsah z našich webových stránek neprodleně odstraníme.

Autorské právo

Na obsah a dílo, vytvořené provozovatelem našich webových stránek, se vztahují německá autorská práva. Zhotovování kopií, zpracování, přepracování, zveřejňování a šíření obsahu nebo jen jeho částí, které zamezují aplikovaná autorská práva, si vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora, popř. zhotovitele. Stahování a zhotovování kopií obsahu našich webových stránek je povoleno k soukromým nekomerčním účelům.

Pokud autorem obsahů, zveřejněných na těchto webových stránkách, není jejich provozovatel, zveřejnění proběhlo v souladu s autorskými právy třetích stran. Obsah autorů třetích stran je označen příslušným způsobem. V případě zjištění jakéhokoliv porušení autorských práv Vás žádáme o odpovídající upozornění. V případě oznámení či zjištění konkrétního protizákonného jednání příslušný obsah z našich webových stránek neprodleně odstraníme.